28 aug 2015 06:00

31 aug 2015 13:29

Hallfiaskot till domstol

SKÖVDE: Kommunen har stämt arkitektbyrån

Skövde kommun har gått till domstol med sina skadeståndskrav mot arkitektbyrån White.
Kommunen kräver 4,4 miljoner kronor i skadestånd för att spelytan i Billingskolan idrottshall blev för liten.

– Vi anser att det är ett fel begånget och att det är arkitekten som är orsaken. Han har inte tagit fram den handling som vi har beställt, säger Karl Alexanderson, chef för kommunens servicesektor.

Felet upptäcktes i september vid en kontrollmätning som visade att hallens spelyta var 18x37 meter – inte 20x40 meter som kommunen hävdar att man beställt.

Arkitekttävling

Bygget föregicks av en arkitekttävling där det i förfrågningsunderlaget framgick att spelytan skulle vara 20x40 meter. White vann tävlingen och fick uppdraget att ta fram handlingar för att bygga Billingskolan och idrottshallen.

Därefter gick något snett på vägen.

I sin stämningsansökan till Göteborgs tingsrätt skriver kommunens ombud – advokaten Tore B Carlsson – att White brustit i fackmässighet och omsorg när man inte beaktat skillnaden mellan golvyta och spelyta.

Arkitektbyråns advokater skriver sitt svar till domstolen att byrån helt motsätter sig att betala något skadestånd.

Måtten framgår

White menar att spelyta inte är något vedertaget begrepp och att det i handlingar som byrån skickat till kommunen går att mäta hallens handbollsplan till 18x37 m.

Dessutom skriver White att kommunens fastighetschef Ingemar Linusson godkänt den programhandling där det på ritningen framgår att hela idrottshallen – byggnadens yttermått – är 20x40 meter.

White hävdar också att man påtalat för Linusson att hallen inte håller tävlingsmått för handboll och att man begärt att kommunen skulle återkomma om måtten ska ökas.

Möts i september

Stämningen är ett tvistemål och 14 september är parterna kallade till en muntlig förberedande förhandling vid Göteborgs tingsrätt.

Karl Alexanderson konstaterar att det alltid finns en risk att gå in i en domstolsprocess, men att man anser det motiverat att driva kraven vidare. Att hallen blev för liten och att bygget nu blir föremål för en juridisk tvist är redan där olyckligt.

– På så sätt är vi redan förlorare som det är i dag, säger Alexandersson.

Kommunens beräknar att det skulle kosta 9,7 miljoner kronor att rätta bygga om hallen, men avtalet med White begränsar skadeståndsansvaret till 4,4 miljoner (100 prisbasbelopp).

– Vi anser att det är ett fel begånget och att det är arkitekten som är orsaken. Han har inte tagit fram den handling som vi har beställt, säger Karl Alexanderson, chef för kommunens servicesektor.

Felet upptäcktes i september vid en kontrollmätning som visade att hallens spelyta var 18x37 meter – inte 20x40 meter som kommunen hävdar att man beställt.

Arkitekttävling

Bygget föregicks av en arkitekttävling där det i förfrågningsunderlaget framgick att spelytan skulle vara 20x40 meter. White vann tävlingen och fick uppdraget att ta fram handlingar för att bygga Billingskolan och idrottshallen.

Därefter gick något snett på vägen.

I sin stämningsansökan till Göteborgs tingsrätt skriver kommunens ombud – advokaten Tore B Carlsson – att White brustit i fackmässighet och omsorg när man inte beaktat skillnaden mellan golvyta och spelyta.

Arkitektbyråns advokater skriver sitt svar till domstolen att byrån helt motsätter sig att betala något skadestånd.

Måtten framgår

White menar att spelyta inte är något vedertaget begrepp och att det i handlingar som byrån skickat till kommunen går att mäta hallens handbollsplan till 18x37 m.

Dessutom skriver White att kommunens fastighetschef Ingemar Linusson godkänt den programhandling där det på ritningen framgår att hela idrottshallen – byggnadens yttermått – är 20x40 meter.

White hävdar också att man påtalat för Linusson att hallen inte håller tävlingsmått för handboll och att man begärt att kommunen skulle återkomma om måtten ska ökas.

Möts i september

Stämningen är ett tvistemål och 14 september är parterna kallade till en muntlig förberedande förhandling vid Göteborgs tingsrätt.

Karl Alexanderson konstaterar att det alltid finns en risk att gå in i en domstolsprocess, men att man anser det motiverat att driva kraven vidare. Att hallen blev för liten och att bygget nu blir föremål för en juridisk tvist är redan där olyckligt.

– På så sätt är vi redan förlorare som det är i dag, säger Alexandersson.

Kommunens beräknar att det skulle kosta 9,7 miljoner kronor att rätta bygga om hallen, men avtalet med White begränsar skadeståndsansvaret till 4,4 miljoner (100 prisbasbelopp).