28 aug 2015 20:48

28 aug 2015 21:48

Jonsson (M) nominerad till partistyrelsen

Kommunstyrelsens ordförande i Skövde, Katarina Jonsson, har nominerats till en plats i Moderaternas nya partistyrelse.

Partistyrelsen väljs under partistämman i Karlstad den 15-18 oktober där Katarina Jonsson är en av sex ledamöter som nominerats av Moderaternas valberedning till nyval i partiets innersta krets.

Här är valberedningens förslag till ny partistyrelse i sin helhet, som presenterades under fredagen på partiets hemsida:

Ordförande
Anna Kinberg Batra, Nacka (Omval)

Förste vice partiordförande:
Peter Danielsson, Helsingborg (Omval)

Andre vice partiordförande:
Elisabeth Svantesson, Örebro (Omval) 

Ledamöter:

Martin Andreasson, Ed (Omval)
Beatrice Ask, Stockholm (Omval)
Lena Asplund, Sollefteå (Omval)
Hanif Bali, Solna (Nyval)
Christofer Fjellner, Stockholm (Omval)
Linda Frohm, Kalix (Nyval)
Christian Gustavsson, Linköping (Nyval)
Katarina Jonsson, Skövde (Nyval)
Jessica Polfjärd, Västerås (Omval)
Gunnar Strömmer, Stockholm (Nyval)
Anna Tenje, Växjö (Nyval)
Hans Wallmark, Ängelholm (Omval)

Revisorer:

Katarina Brännström, Växjö (Omval)
Gunnar Hedberg, Uppsala (Omval)
Karin Axelsson, Hässleholm, ersättare (Omval)
Carl Fredrik Graf, Halmstad, ersättare (Omval) 
Carlos Esterling, Ernst & Young, auktoriserad revisor (Nyval)
Jeanette Fransson, Ernst & Young, auktoriserad revisor, ersättare (Nyval)

Partistyrelsen väljs under partistämman i Karlstad den 15-18 oktober där Katarina Jonsson är en av sex ledamöter som nominerats av Moderaternas valberedning till nyval i partiets innersta krets.

Här är valberedningens förslag till ny partistyrelse i sin helhet, som presenterades under fredagen på partiets hemsida:

Ordförande
Anna Kinberg Batra, Nacka (Omval)

Förste vice partiordförande:
Peter Danielsson, Helsingborg (Omval)

Andre vice partiordförande:
Elisabeth Svantesson, Örebro (Omval) 

Ledamöter:

Martin Andreasson, Ed (Omval)
Beatrice Ask, Stockholm (Omval)
Lena Asplund, Sollefteå (Omval)
Hanif Bali, Solna (Nyval)
Christofer Fjellner, Stockholm (Omval)
Linda Frohm, Kalix (Nyval)
Christian Gustavsson, Linköping (Nyval)
Katarina Jonsson, Skövde (Nyval)
Jessica Polfjärd, Västerås (Omval)
Gunnar Strömmer, Stockholm (Nyval)
Anna Tenje, Växjö (Nyval)
Hans Wallmark, Ängelholm (Omval)

Revisorer:

Katarina Brännström, Växjö (Omval)
Gunnar Hedberg, Uppsala (Omval)
Karin Axelsson, Hässleholm, ersättare (Omval)
Carl Fredrik Graf, Halmstad, ersättare (Omval) 
Carlos Esterling, Ernst & Young, auktoriserad revisor (Nyval)
Jeanette Fransson, Ernst & Young, auktoriserad revisor, ersättare (Nyval)