29 aug 2015 06:00

30 aug 2015 20:32

Må bättre med mindfulness

Ny forskning från Högskolan i Skövde visar att en medveten närvaro, eller mindfulness som det också kallas, kan bidra till hållbarare sociala relationer.

Att vara närvarande i nuet kan få livet att kännas mer meningsfullt och användas som egenvård i påfrestande situationer, enligt Håkan Nilssons, adjunk i socialpsykologi, avhandling.

Förhoppningen är att hans granskning leda till en mer öppen syn på mindfulness som kulturellt fenomen.

Att vara närvarande i nuet kan få livet att kännas mer meningsfullt och användas som egenvård i påfrestande situationer, enligt Håkan Nilssons, adjunk i socialpsykologi, avhandling.

Förhoppningen är att hans granskning leda till en mer öppen syn på mindfulness som kulturellt fenomen.