29 aug 2015 18:01

29 aug 2015 18:01

Ny butik vid Intersport

Byggnadsnämndens ger klartecken för en utbyggnad på fastigheten Bronset 1 på Stallsiken.

Där lägger i dag Intersport och HTH-kök, men utrymme för en tredje butik planeras i en utbyggnad.

Vilken verksamhet som ska flytta in i butiken är inte känt.

Där lägger i dag Intersport och HTH-kök, men utrymme för en tredje butik planeras i en utbyggnad.

Vilken verksamhet som ska flytta in i butiken är inte känt.