29 aug 2015 12:58

31 aug 2015 15:22

Skeppsviken fick inte bygglov för kedjehus

UPPDATERAD. SLA var lite snabba med att påstå att Skeppsviken Fastighets AB får bygglov för 11 stycken kedjehus på Hasselbackens övre del, nordväst om Ulveket.

Förslaget till byggnadsnämnden var att säga ja, men vid sammanträdet i torsdags beslutade nämnden att dra ur ärendet från dagordningen.

Orsaken är att Skeppsviken inte tillräckligt noga motiverat varför kök och gemensamhetsutrymmen ligger på våning två och därmed blir mindre tillgängligt för funktionshindrade. Det är ett krav i plan- och bygglagsstiftningen att avsteg motiveras.

- Vi tar inte ställning till bygglovet nu utan vill att man motiverar tydligare hur man resonerat, säger byggnadsnämndens ordförande Magnus Hammar-Borsch (M).

Skeppsviken skriver på sin hemsida att byggstarten är beräknad till början av september och att fem av de elva husen är bokade.

Nu dröjer bygglovet vilket kan försena byggstarten.

Förslaget till byggnadsnämnden var att säga ja, men vid sammanträdet i torsdags beslutade nämnden att dra ur ärendet från dagordningen.

Orsaken är att Skeppsviken inte tillräckligt noga motiverat varför kök och gemensamhetsutrymmen ligger på våning två och därmed blir mindre tillgängligt för funktionshindrade. Det är ett krav i plan- och bygglagsstiftningen att avsteg motiveras.

- Vi tar inte ställning till bygglovet nu utan vill att man motiverar tydligare hur man resonerat, säger byggnadsnämndens ordförande Magnus Hammar-Borsch (M).

Skeppsviken skriver på sin hemsida att byggstarten är beräknad till början av september och att fem av de elva husen är bokade.

Nu dröjer bygglovet vilket kan försena byggstarten.