30 aug 2015 06:00

30 aug 2015 13:53

Ändrade huset utan bygglov

SKÖVDE: Nämnden säger nej

Byggnadsnämnden i Skövde avslår en fastighetsägares ansökan om bygglov för ändringar i entré och fönster.

Ansökan har kommit in efter att fasadändringarna redan genomförts och nämnden anser att de strider mot den varsamhet som ska gälla vid ändringar.

Huset ligger i ett av Skövdes 50-talsområden och har pekats ut som kulturhistoriskt värdefullt.

På fyra punkter säger nu nämnden nej till ändringarna. Kommunens handläggare har också upptäckt att en altan byggts in till bostadsyta utan lov och att ett garagebygge inte följde beviljat bygglov. Det blev både något längre och bredare.

Fastighetsägaren menar att andra hus i området fått bygglov för ändringar och anser inte att området skulle vara bevarandevärt.

Nämnden säger nej till ändringarna, men vilka konsekvenser det får för fastighetsägaren är inte beslutat. Ärendet beskrivs som komplicerat och bygglovsansökningarna har inte varit kompletta.

Kan fastighetsägaren tvingas att återställa huset när ändringarna nu saknar bygglov.

– Det vet vi inte än utan det är något som vi får titta på nu efter det här beslutet, säger bygglovschefen Claes Clausen.

Ansökan har kommit in efter att fasadändringarna redan genomförts och nämnden anser att de strider mot den varsamhet som ska gälla vid ändringar.

Huset ligger i ett av Skövdes 50-talsområden och har pekats ut som kulturhistoriskt värdefullt.

På fyra punkter säger nu nämnden nej till ändringarna. Kommunens handläggare har också upptäckt att en altan byggts in till bostadsyta utan lov och att ett garagebygge inte följde beviljat bygglov. Det blev både något längre och bredare.

Fastighetsägaren menar att andra hus i området fått bygglov för ändringar och anser inte att området skulle vara bevarandevärt.

Nämnden säger nej till ändringarna, men vilka konsekvenser det får för fastighetsägaren är inte beslutat. Ärendet beskrivs som komplicerat och bygglovsansökningarna har inte varit kompletta.

Kan fastighetsägaren tvingas att återställa huset när ändringarna nu saknar bygglov.

– Det vet vi inte än utan det är något som vi får titta på nu efter det här beslutet, säger bygglovschefen Claes Clausen.