30 aug 2015 19:22

30 aug 2015 19:22

Sovande äldre kollas med kamera

Hemvården i Skövde är på väg att i höst prova en teknik med kamera i sovrummet hos de gamla.

Det blir i så fall en försöksverksamhet med ett begränsat antal äldre inom hemvården som på frivillig grund går med på att installera en kamera i sovrummet. Tanken är att kunna kontrollera att allt är väl med de gamla under natten.

Kameran slås på vid bestämda tider och kan ersätta ett nattligt tillsynsbesök eller vara ett komplement i tillsynen.

– Vi vill prova nattlig digital tillsyn, det finns vinster med att inte störa nattsömnen med besök, säger Per Granat, chef för sektor vård och omsorg.

Kommunens natt- och larmorganisation kommer att hantera kameratillsynen. Försöket förbereds nu och ska genomföras under hösten.

Kollar spolningen

Även annan digital teknik provas i höst. Via Högskolan i Skövde deltar kommunen i ett pilotprojekt med namnet Helicopter. Här ska tekniska lösningar som kontrollerar mönster i hur försökspersoner använder vatten och spolar i toaletter.

– Genom att studera människor i vardagen och titta på beteendeförändringar hoppas man på att kunna upptäcka till exempel diabetes. Börjar man gå på toaletten oftare kan det vara en indikation, säger nämndordföranden Theres Sahlström (M).

Tio Skövdebor kommer att väljas ut att ingå i försöket. Här riktar man sig till personer över 65 år utan komplicerad sjukdomsbild. Intresset för att delta i studien har varit stort uppger Sahlström.

Piloprojektet sker i samverkan mellan högskolor och universitet i Sverige, Holland och Italien.

Det blir i så fall en försöksverksamhet med ett begränsat antal äldre inom hemvården som på frivillig grund går med på att installera en kamera i sovrummet. Tanken är att kunna kontrollera att allt är väl med de gamla under natten.

Kameran slås på vid bestämda tider och kan ersätta ett nattligt tillsynsbesök eller vara ett komplement i tillsynen.

– Vi vill prova nattlig digital tillsyn, det finns vinster med att inte störa nattsömnen med besök, säger Per Granat, chef för sektor vård och omsorg.

Kommunens natt- och larmorganisation kommer att hantera kameratillsynen. Försöket förbereds nu och ska genomföras under hösten.

Kollar spolningen

Även annan digital teknik provas i höst. Via Högskolan i Skövde deltar kommunen i ett pilotprojekt med namnet Helicopter. Här ska tekniska lösningar som kontrollerar mönster i hur försökspersoner använder vatten och spolar i toaletter.

– Genom att studera människor i vardagen och titta på beteendeförändringar hoppas man på att kunna upptäcka till exempel diabetes. Börjar man gå på toaletten oftare kan det vara en indikation, säger nämndordföranden Theres Sahlström (M).

Tio Skövdebor kommer att väljas ut att ingå i försöket. Här riktar man sig till personer över 65 år utan komplicerad sjukdomsbild. Intresset för att delta i studien har varit stort uppger Sahlström.

Piloprojektet sker i samverkan mellan högskolor och universitet i Sverige, Holland och Italien.