31 aug 2015 22:28

31 aug 2015 22:28

Hälften av barnen i Skövde skyddar inte huvudet

SKÖVDE: Ligger efter riket i statistiken

Skövdeborna är sämre än riksgenomsnittet på att ha cykelhjälm. Och mer än hälften av barnen är oskyddade, enligt en undersökning från NTF.

Hur många använder cykelhjälm? Den frågan har Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF) svaret på efter en undersökning baserad på 100 000 observationer i hela landet.

Skövde halkar efter om man jämför med riket i stort. Och mer än hälften av barnen är oskyddade.

Lag på hjälm

Undersökningen visar att endast 48 procent av barnen som är under 15 år i Skövde skyddar huvudet. Trots att det då är lag på att ha hjälm. Nationellt har 58 procent av barnen hjälm på sig.

– Det är svårt att få barn som kommer in i tonåren att använda hjälm, säger Marie Nordén, generalsekreterare på NTF till SLA.

Hektiskt i Stockholm

Hon poängterar att det är svårt att peka på en tydlig orsak till varför lokala siffror ser ut som de gör. Statistiken påverkas bland annat av hur utbyggt cykelnätverket är i kommunen och om folk upplever sig vara i minoritet när man har hjälm. Det är helt enkelt en fråga om att passa in. I Stockholm syns det tydligt att hjälmanvändningen ökar på grund av den hektiska trafiken, samt att när fler väljer hjälmen hakar andra på.

Skövde halkar efter

Totalt sett över hela riket använder 42 procent hjälm när de cyklar. I Skövde ligger den siffran på 32 procent. För vuxna i hela riket ligger siffran på 31 procent och för Skövdes del är den 25 procent. Alltså ligger Skövdeborna efter på samtliga mätpunkter.

– Vi skulle vilja se fler förebilder som ger sig ut och använder hjälm. Det är klokt att skydda hjärnan. Vi ser ett behov av en cykelhjälmslag, säger Marie Nordén på NTF.

Hon tror alltså inte på att mer information och kampanjer kan få ett växande antal att välja hjälmen. Det är lagstiftning som krävs, menar Marie Nordén.

För tio år sedan infördes lagen i Sverige om att barn under 15 år ska bära cykelhjälm.

Hur många använder cykelhjälm? Den frågan har Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF) svaret på efter en undersökning baserad på 100 000 observationer i hela landet.

Skövde halkar efter om man jämför med riket i stort. Och mer än hälften av barnen är oskyddade.

Lag på hjälm

Undersökningen visar att endast 48 procent av barnen som är under 15 år i Skövde skyddar huvudet. Trots att det då är lag på att ha hjälm. Nationellt har 58 procent av barnen hjälm på sig.

– Det är svårt att få barn som kommer in i tonåren att använda hjälm, säger Marie Nordén, generalsekreterare på NTF till SLA.

Hektiskt i Stockholm

Hon poängterar att det är svårt att peka på en tydlig orsak till varför lokala siffror ser ut som de gör. Statistiken påverkas bland annat av hur utbyggt cykelnätverket är i kommunen och om folk upplever sig vara i minoritet när man har hjälm. Det är helt enkelt en fråga om att passa in. I Stockholm syns det tydligt att hjälmanvändningen ökar på grund av den hektiska trafiken, samt att när fler väljer hjälmen hakar andra på.

Skövde halkar efter

Totalt sett över hela riket använder 42 procent hjälm när de cyklar. I Skövde ligger den siffran på 32 procent. För vuxna i hela riket ligger siffran på 31 procent och för Skövdes del är den 25 procent. Alltså ligger Skövdeborna efter på samtliga mätpunkter.

– Vi skulle vilja se fler förebilder som ger sig ut och använder hjälm. Det är klokt att skydda hjärnan. Vi ser ett behov av en cykelhjälmslag, säger Marie Nordén på NTF.

Hon tror alltså inte på att mer information och kampanjer kan få ett växande antal att välja hjälmen. Det är lagstiftning som krävs, menar Marie Nordén.

För tio år sedan infördes lagen i Sverige om att barn under 15 år ska bära cykelhjälm.