01 sep 2015 15:42

01 sep 2015 15:42

75 nya platser till vuxenutbildningen

Vuxenutbildningarna i Skaraborg får tillsammans 75 extra platser i höst. Det meddelar Skolverket i ett preliminärt tilldelningsbeslut.

Kommunerna i Skaraborg söker gemensamt och 25 av platserna öronmärks för en gemensam ”yrkesbyrå”. Den satsar på utbildningar inom yrken med brist på arbetskraft.

Fördelningen sker efter utbildningsbehovet.

Av de övriga 50 platserna får Skövde kommun 10 stycken.

Vuxenutbildningarna i Skaraborg får tillsammans 75 extra platser i höst. Det meddelar Skolverket i ett preliminärt tilldelningsbeslut.

Kommunerna i Skaraborg söker gemensamt och 25 av platserna öronmärks för en gemensam ”yrkesbyrå”. Den satsar på utbildningar inom yrken med brist på arbetskraft.

Fördelningen sker efter utbildningsbehovet.

Av de övriga 50 platserna får Skövde kommun 10 stycken.