01 sep 2015 06:00

01 sep 2015 06:38

Ett steg mot hemsjukvårdsteam

SKARABORG: Läkarrekrytering pågår

Läkarrekryteringen till ett hemsjukvårdsteam i norra Skaraborg är i full gång.
– Det blir bättre för de äldre, säger primärvårdchef Rita Ponerup.

Teamet, som bildas tillsammans med den kommunala sjukvården och länssjukvården (Skaraborgs sjukhus), ska främst hjälpa de mest sjuka äldre. Patientgruppen kan ha svårt att ta sig till vårdcentralen och kan i stället få hjälp i hemmet.

Det ska även medföra att färre äldre ska behöva åka till sjukhusens akutmottagningar. Signalen att en läkare, som tillhör Närhälsan, behövs hos en äldre ska främst komma från den kommunala sjuksköterskan. När läkaren kommer till patienten ska allt vara så väl förberett som möjligt.

I hela Skaraborg

I Lidköpingsområdet har arbetssättet funnits en tid. Resultatet är så bra att det ska införas i hela Skaraborg, som delats in i tre olika områden.

– Vi tar hänsyn till lokala förhållandena när de olika lösningarna sys ihop, säger primärvårdschef Rita Ponerup.

I norra Skaraborg, som innehåller kommunerna Töreboda, Gullspång, Mariestad, Karlsborg och Hjo, ska Närhälsan i Mariestad, Töreboda och Gullspång ha en gemensam hemsjukvårdsläkare. I de tre kommunerna har offentliga Närhälsan drygt 25 000 listade patienter.

– Vi utgår från listningarna, säger Rita Ponerup.

Vad händer med patienter som är listade hos de privata vårdcentralerna?

– Det får de privata vårdcentralerna sköta.

Rekryteringen har inletts, men det är inte klart när teamet kan börja jobba.

Redan nu gör distriktsläkarna på vårdcentralerna hembesök hos vissa patienter. Hemsjukvårdsteamen spinner vidare och utvecklas idén ytterligare.

Teamet, som bildas tillsammans med den kommunala sjukvården och länssjukvården (Skaraborgs sjukhus), ska främst hjälpa de mest sjuka äldre. Patientgruppen kan ha svårt att ta sig till vårdcentralen och kan i stället få hjälp i hemmet.

Det ska även medföra att färre äldre ska behöva åka till sjukhusens akutmottagningar. Signalen att en läkare, som tillhör Närhälsan, behövs hos en äldre ska främst komma från den kommunala sjuksköterskan. När läkaren kommer till patienten ska allt vara så väl förberett som möjligt.

I hela Skaraborg

I Lidköpingsområdet har arbetssättet funnits en tid. Resultatet är så bra att det ska införas i hela Skaraborg, som delats in i tre olika områden.

– Vi tar hänsyn till lokala förhållandena när de olika lösningarna sys ihop, säger primärvårdschef Rita Ponerup.

I norra Skaraborg, som innehåller kommunerna Töreboda, Gullspång, Mariestad, Karlsborg och Hjo, ska Närhälsan i Mariestad, Töreboda och Gullspång ha en gemensam hemsjukvårdsläkare. I de tre kommunerna har offentliga Närhälsan drygt 25 000 listade patienter.

– Vi utgår från listningarna, säger Rita Ponerup.

Vad händer med patienter som är listade hos de privata vårdcentralerna?

– Det får de privata vårdcentralerna sköta.

Rekryteringen har inletts, men det är inte klart när teamet kan börja jobba.

Redan nu gör distriktsläkarna på vårdcentralerna hembesök hos vissa patienter. Hemsjukvårdsteamen spinner vidare och utvecklas idén ytterligare.