01 sep 2015 06:00

07 sep 2015 12:34

Mindfulness som vård

Ny forskning från högskolan visar att mindfulness kan bidra till hållbara sociala relationer och till att skapa mening i livet genom att användas som egenvård i påfrestande situationer.

Den här veckan försvarar Håkan Nilsson, adjunkt i socialpsykologi vid Högskolan i Skövde, sin avhandling om mindfulness.

– Det är viktigt att som samhällsforskare kritiskt granska populära samhällsfenomen, för att människor ska veta vad det är de möter, hur begrepp kan förstås och nyttan av dess tillämpning. Min avhandling gör just detta, säger Håkan Nilsson.

Håkan Nilsson har i sin forskning bland annat kommit fram till vikten av att sträva efter att se till helhet snarare än delar. Resultaten kan förhoppningsvis leda till en mer öppen och nyanserad syn på mindfulness som kulturellt och historiskt betingat fenomen.

Han har lyft fram en helhetssyn på mindfulness, där han bland annat synliggör den sociala och existentiella dimensionen av begreppet. Det vill säga mindfulness som kan bidra till hållbara sociala relationer, och också som en meningskapande aktivitet som kan användas som egenvård under påfrestande situationer i livet.

– Med detta hoppas jag kunna bidra till nya tankar och idéer kring användningen av mindfulness samt att inspirera till att bygga hållbara sociala relationer och samhällsstrukturer.

Den här veckan försvarar Håkan Nilsson, adjunkt i socialpsykologi vid Högskolan i Skövde, sin avhandling om mindfulness.

– Det är viktigt att som samhällsforskare kritiskt granska populära samhällsfenomen, för att människor ska veta vad det är de möter, hur begrepp kan förstås och nyttan av dess tillämpning. Min avhandling gör just detta, säger Håkan Nilsson.

Håkan Nilsson har i sin forskning bland annat kommit fram till vikten av att sträva efter att se till helhet snarare än delar. Resultaten kan förhoppningsvis leda till en mer öppen och nyanserad syn på mindfulness som kulturellt och historiskt betingat fenomen.

Han har lyft fram en helhetssyn på mindfulness, där han bland annat synliggör den sociala och existentiella dimensionen av begreppet. Det vill säga mindfulness som kan bidra till hållbara sociala relationer, och också som en meningskapande aktivitet som kan användas som egenvård under påfrestande situationer i livet.

– Med detta hoppas jag kunna bidra till nya tankar och idéer kring användningen av mindfulness samt att inspirera till att bygga hållbara sociala relationer och samhällsstrukturer.