01 sep 2015 10:15

01 sep 2015 14:33

Mördades troligen samma dag som försvinnandet

MORDET PÅ LISA HOLM

Rättsläkaren har nu preciserat att Lisa Holm sannolikt dödades samma dag som hon försvann, söndagen den 7 juni.
– Det stärker den arbetshypotes vi haft hela tiden, säger kriminalkommissarie Lars Johansson till SLA.

I dagarna har polisen fått svar på de kompletterande frågor man hade till rättsläkaren efter att den slutliga obduktionsrapporten kommit.

– Det handlar bland annat om hur man har tänkt, förklaringar till varför man har dragit vissa slutsatser i sitt obduktionsprotokoll, säger Lars Johansson, chef vid polisens enhet för grova brott i Skövde.

Lars Johansson vill fortfarande inte kommentera själva dödsorsaken, men säger till SLA att rättsläkaren i dödsbeviset har korrigerat dödsdatumet till ”sannolikt den 7 juni”.

– Det stärker det vi trott oss veta hela tiden. Vi har haft uppfattningen att det har handlat om ett snabbt förlopp, detta stärker den uppfattningen.

Den mordmisstänkte 35-åringen har inte delgetts de nya uppgifterna och förhöret med honom lär dröja ytterligare.

– Vi inväntar, som vi sagt tidigare, den slutliga skriftliga rapporten från Nationellt forensiskt center gällande alla gjorda dna-analyser bland annat.

Att det nu finns ett troligt dödsdatum innebär inget revolutionerande för utredningen i sig.

– Nej, men det stärker vår uppfattning om hur allt har gått till.

I dagarna har polisen fått svar på de kompletterande frågor man hade till rättsläkaren efter att den slutliga obduktionsrapporten kommit.

– Det handlar bland annat om hur man har tänkt, förklaringar till varför man har dragit vissa slutsatser i sitt obduktionsprotokoll, säger Lars Johansson, chef vid polisens enhet för grova brott i Skövde.

Lars Johansson vill fortfarande inte kommentera själva dödsorsaken, men säger till SLA att rättsläkaren i dödsbeviset har korrigerat dödsdatumet till ”sannolikt den 7 juni”.

– Det stärker det vi trott oss veta hela tiden. Vi har haft uppfattningen att det har handlat om ett snabbt förlopp, detta stärker den uppfattningen.

Den mordmisstänkte 35-åringen har inte delgetts de nya uppgifterna och förhöret med honom lär dröja ytterligare.

– Vi inväntar, som vi sagt tidigare, den slutliga skriftliga rapporten från Nationellt forensiskt center gällande alla gjorda dna-analyser bland annat.

Att det nu finns ett troligt dödsdatum innebär inget revolutionerande för utredningen i sig.

– Nej, men det stärker vår uppfattning om hur allt har gått till.