02 sep 2015 16:42

02 sep 2015 16:42

Fler rektorer i grundskolan

SKOLAN: Ny ledningsorganisation

Skövde kommun ser över sin ledningsorganisation sedan Skolinspektionen kritiserat modellen med delat ledarskap.

Skolinspektionen ansåg att kommunens rektorsorganisation inom grundskolan skapat otydliga ansvarsroller.

Som en lösning infördes biträdande chefsroller, men då det skapade ett stort enskilt personalansvar för varje rektor görs nu en ny förändring.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade i veckan att befattningarna biträdande rektor och biträdande förskolechef fasas ut för att vara helt borta till halvårsskiftet 2017.

För att förhindra att rektorerna får ett för stort ansvar kan nu en grundskola få flera rektorer enligt samma organisation som på gymnasiet. Skolinspektionen har vid en inspektion på gymnasiet inte riktat någon kritik mot modellen med fler rektorer om ansvarsfördelningen är tydligt gjord.

Sektorschefen Gustaf Olsson säger att man är överens med Sveriges Skolledarförbund om den nya organisationen.

Skolinspektionen ansåg att kommunens rektorsorganisation inom grundskolan skapat otydliga ansvarsroller.

Som en lösning infördes biträdande chefsroller, men då det skapade ett stort enskilt personalansvar för varje rektor görs nu en ny förändring.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade i veckan att befattningarna biträdande rektor och biträdande förskolechef fasas ut för att vara helt borta till halvårsskiftet 2017.

För att förhindra att rektorerna får ett för stort ansvar kan nu en grundskola få flera rektorer enligt samma organisation som på gymnasiet. Skolinspektionen har vid en inspektion på gymnasiet inte riktat någon kritik mot modellen med fler rektorer om ansvarsfördelningen är tydligt gjord.

Sektorschefen Gustaf Olsson säger att man är överens med Sveriges Skolledarförbund om den nya organisationen.