02 sep 2015 17:53

02 sep 2015 17:53

Framtida Kavelbrohall kan få läktare

SKÖVDE

Kommunen planerar för att bygga en ny idrottshall vid nuvarande Kavelbrohallen med preliminär start 2017.

Nu förs tanken upp att bygga läktare till den hallen. Kultur- och fritidssektorn för in möjligheten som en punkt på sin lista över framtida investeringar.

– Fastighetsavdelningen har sett att det kan finnas en möjlighet att bygga läktare, men vi vet ännu inte vad det kan kosta, säger sektorschefen Rogher Selmosson.

I tjänstemannaunderlaget pekar man på att det är ont om tider i Arena Skövde för matcher som kräver läktare. En ny hall med godkända mått och en läktarkapacitet på 700–800 personer skulle därför vara ett viktigt tillskott för framför allt innebandy och handboll.

Kommunen planerar för att bygga en ny idrottshall vid nuvarande Kavelbrohallen med preliminär start 2017.

Nu förs tanken upp att bygga läktare till den hallen. Kultur- och fritidssektorn för in möjligheten som en punkt på sin lista över framtida investeringar.

– Fastighetsavdelningen har sett att det kan finnas en möjlighet att bygga läktare, men vi vet ännu inte vad det kan kosta, säger sektorschefen Rogher Selmosson.

I tjänstemannaunderlaget pekar man på att det är ont om tider i Arena Skövde för matcher som kräver läktare. En ny hall med godkända mått och en läktarkapacitet på 700–800 personer skulle därför vara ett viktigt tillskott för framför allt innebandy och handboll.