02 sep 2015 06:00

02 sep 2015 06:00

Ingen kritik från IVO

KLAGOMÅL

En patient klagade på bristfällig information och dåligt bemötande på Skaraborgs sjukhus Skövde. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, skriver att det i patientens anmälan framkommer att patienten inte upplevt sig informerad om vad ingreppet skulle innebära, om förväntat resultat och en framtida prognos.

Patienten uppger också att en läkare klev in i samband med att patienten duschade och frågade om patienten hade några frågor inför operationen. IVO misstror inte patienten men vårdgivaren har inte kunnat få händelsen bekräftad.

IVO avslutar ärendet utan kritik mot vårdgivaren eller någon enskild hälso- och sjukvårdspersonal.

 

 

En patient klagade på bristfällig information och dåligt bemötande på Skaraborgs sjukhus Skövde. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, skriver att det i patientens anmälan framkommer att patienten inte upplevt sig informerad om vad ingreppet skulle innebära, om förväntat resultat och en framtida prognos.

Patienten uppger också att en läkare klev in i samband med att patienten duschade och frågade om patienten hade några frågor inför operationen. IVO misstror inte patienten men vårdgivaren har inte kunnat få händelsen bekräftad.

IVO avslutar ärendet utan kritik mot vårdgivaren eller någon enskild hälso- och sjukvårdspersonal.