02 sep 2015 15:00

02 sep 2015 15:05

Livesändning från ambulansen

SKARABORG: Skaraborg följer försök i Skåne

Ambulanser i Skåne kan snart utrustas med kameror som sänder olycksbilder live till sjukhuset. Ett försök ska inledas men det är inget som är aktuellt i Skaraborg.

Idén med att sända livebilder från ett ambulanstak till akutmottagningen föddes i samband med olyckan vid Tranarpsbron i början av 2013. 100 fordon var inblandade, en person dog och 14 skadades. Informationsöverföringen fick kritik, alla förstod inte omfattningen.

Region Skånes vill därför placera kameror på ambulanstaken. Främst för att det mottagande sjukhuset kan få en bild av vad som hänt och därmed kunna förbereda sig ännu bättre.

Handlar det om en större olycka kan fler instanser se vilka resurser som krävs och skicka dem snabbare.

– Det här är ingenting vi tittat på, men vi kommer att följa försöket i Skåne, säger Hans Halén, verksamhetschef för ambulansen vid Skaraborgs sjukhus.

I Skåne handlar det om ett projekt. Först ska utrustningen provas ut och installeras, innan den kan testas på en eller två ambulanser i Malmö. Om allt går bra kan det bli kameror på taket av Skånes samtliga 83 ambulanser.

– Det dröjer troligen flera år innan vi är där, säger Göran Harrysson, vid Region Skånes prehospitala enhet till Sydsvenskan.

Länsstyrelsen godkände ansökan, beslutet överklagades av Datainspektionen men det underkändes av högre rätt.

Sändningarna blir begränsade. Inget ljud får tas upp och materialet får inte spelas in. Kameran ska bara kunna riktas inom ett område framför ambulansen.

Idén med att sända livebilder från ett ambulanstak till akutmottagningen föddes i samband med olyckan vid Tranarpsbron i början av 2013. 100 fordon var inblandade, en person dog och 14 skadades. Informationsöverföringen fick kritik, alla förstod inte omfattningen.

Region Skånes vill därför placera kameror på ambulanstaken. Främst för att det mottagande sjukhuset kan få en bild av vad som hänt och därmed kunna förbereda sig ännu bättre.

Handlar det om en större olycka kan fler instanser se vilka resurser som krävs och skicka dem snabbare.

– Det här är ingenting vi tittat på, men vi kommer att följa försöket i Skåne, säger Hans Halén, verksamhetschef för ambulansen vid Skaraborgs sjukhus.

I Skåne handlar det om ett projekt. Först ska utrustningen provas ut och installeras, innan den kan testas på en eller två ambulanser i Malmö. Om allt går bra kan det bli kameror på taket av Skånes samtliga 83 ambulanser.

– Det dröjer troligen flera år innan vi är där, säger Göran Harrysson, vid Region Skånes prehospitala enhet till Sydsvenskan.

Länsstyrelsen godkände ansökan, beslutet överklagades av Datainspektionen men det underkändes av högre rätt.

Sändningarna blir begränsade. Inget ljud får tas upp och materialet får inte spelas in. Kameran ska bara kunna riktas inom ett område framför ambulansen.