02 sep 2015 15:00

02 sep 2015 15:09

Så många Skövdebor söker skuldsanering

SKÖVDE

Antalet skuldsaneringar i Västra Götaland ökar. Så här ser läget ut i Skövde.

Antalet personer i Västra Götaland som är så svårt skuldsatta att de måste ansöka om skuldsanering ökar. Under årets sex första månader fick Kronofogden i Västra Götaland in 927 ansökningar om skuldsanering. Det visar ny statistik som inkassoföretaget Visma collectors sammanställt från Kronofogden.

Lika många

I Skövde har 20 personer ansökt om skuldsanering hos Kronofogden under första halvåret 2015. Det är lika många som ansökte under samma period förra året. Under de första sex månaderna 2013 ansökte 26 personer om skuldsanering i Skövde och samma period 2012 var det 10 ansökningar.

Så går det till

Skuldsanering innebär att du som är svårt skuldsatt kan slippa betala hela eller delar av dina skulder. Du skriver en femårig plan tillsammans med Kronofogden och efter tiden är slut är du inte längre skyldig att betala något på de skulder som ingick i skuldsaneringen. Ett av grundkraven för att få skuldsanering är att du inte kan betala dina skulder på många år.

Antalet personer i Västra Götaland som är så svårt skuldsatta att de måste ansöka om skuldsanering ökar. Under årets sex första månader fick Kronofogden i Västra Götaland in 927 ansökningar om skuldsanering. Det visar ny statistik som inkassoföretaget Visma collectors sammanställt från Kronofogden.

Lika många

I Skövde har 20 personer ansökt om skuldsanering hos Kronofogden under första halvåret 2015. Det är lika många som ansökte under samma period förra året. Under de första sex månaderna 2013 ansökte 26 personer om skuldsanering i Skövde och samma period 2012 var det 10 ansökningar.

Så går det till

Skuldsanering innebär att du som är svårt skuldsatt kan slippa betala hela eller delar av dina skulder. Du skriver en femårig plan tillsammans med Kronofogden och efter tiden är slut är du inte längre skyldig att betala något på de skulder som ingick i skuldsaneringen. Ett av grundkraven för att få skuldsanering är att du inte kan betala dina skulder på många år.