03 sep 2015 15:00

03 sep 2015 15:00

Alla tvåor ska göra lästest

Läsförståelsen följs upp

Alla lever i årskurs 2 i Skövde kommuns grundskolor ska från och med i höst göra ett särskilt läsförståelsetest.

– Vi vill så tidigt som möjligt upptäcka vilka elever som behöver stöd för att utveckla sin läsning, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Paula Bäckman (C).

Ett läsförståelseverktyg har arbetats fram där alla elever ska läsa samma text för sin lärare och sedan svara på ett antal frågor om testen.

Svara på frågor

Förhoppningen är att tidigare än vid de nationella proven i årskurs 3 fånga upp elever som halkat efter.

– All forskning pekar på att tidiga insatser har man igen i ett tidigare skede. Nu har vi också fått extra resurser med specialpedagoger att sätta in, säger skolans sektorschef Gustaf Olsson.

Texten som används i testet är tagen från kartläggningsmaterial God läsutveckling och har arbetats fram med en av Sveriges främsta läsforskare.

– Vi vill så tidigt som möjligt upptäcka vilka elever som behöver stöd för att utveckla sin läsning, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Paula Bäckman (C).

Ett läsförståelseverktyg har arbetats fram där alla elever ska läsa samma text för sin lärare och sedan svara på ett antal frågor om testen.

Svara på frågor

Förhoppningen är att tidigare än vid de nationella proven i årskurs 3 fånga upp elever som halkat efter.

– All forskning pekar på att tidiga insatser har man igen i ett tidigare skede. Nu har vi också fått extra resurser med specialpedagoger att sätta in, säger skolans sektorschef Gustaf Olsson.

Texten som används i testet är tagen från kartläggningsmaterial God läsutveckling och har arbetats fram med en av Sveriges främsta läsforskare.