03 sep 2015 11:00

03 sep 2015 11:00

Cancerbehandling flyttas

För få patienter i Lidköping

Skaraborgs sjukhus slutar med behandling för gynekologisk cancer i Lidköping. I stället får patienterna åka till Skövde.

Antalet behandlingar för patientgruppen har minskat i Lidköping. Under 2014 genomfördes 165 behandlingar, året innan handlade det om 240.

– När hade vi besök av Regionalt cancercentrum och ett av deras förbättringsförslag var att man skulle centralisera behandlingen av gynekologisk cancer i Skaraborg, säger verksamhetschefen Maria Söderberg till Radio Skaraborg.

Öppnas inte

Under sommaren var enheten som utgör behandlingarna i Lidköping stängd. Den kommer inte att öppnas efter semesterperioden. De aktuella patienter får i fortsättningen åka till Skövde. Söderberg betonar att det inte handlar om någon besparing utan att det handlar om att förbättra vården.

Det finns inga besparingstankar bakom beslutet, utan enbart en vilja att förbättra kvaliteten på vården, förklarar hon:

– Vi vill säkra att det finns kompetens hela tiden för den här gruppen patienter. Det blir sårbart om man bara är enstaka individer på en ort som har kompetensen.

Antalet behandlingar för patientgruppen har minskat i Lidköping. Under 2014 genomfördes 165 behandlingar, året innan handlade det om 240.

– När hade vi besök av Regionalt cancercentrum och ett av deras förbättringsförslag var att man skulle centralisera behandlingen av gynekologisk cancer i Skaraborg, säger verksamhetschefen Maria Söderberg till Radio Skaraborg.

Öppnas inte

Under sommaren var enheten som utgör behandlingarna i Lidköping stängd. Den kommer inte att öppnas efter semesterperioden. De aktuella patienter får i fortsättningen åka till Skövde. Söderberg betonar att det inte handlar om någon besparing utan att det handlar om att förbättra vården.

Det finns inga besparingstankar bakom beslutet, utan enbart en vilja att förbättra kvaliteten på vården, förklarar hon:

– Vi vill säkra att det finns kompetens hela tiden för den här gruppen patienter. Det blir sårbart om man bara är enstaka individer på en ort som har kompetensen.