03 sep 2015 18:19

03 sep 2015 18:38

Fiberutbyggnad blir dubbelt så dyr

TIMMERSDALA: "Billigt" för Timmersdalaborna – kostsamt för kommunen

Utbyggnaden av ett fibernät i Timmersdala blir en kostsam affär för Skövde kommun. Investeringskostnaden ser ut att bli dubbelt så dyr jämfört med vad som budgeterats.

Det är Skövde stadsnät som tillsammans med Timmersdala intresseförening under några år arbetat för att etablera ett fibernät på orten.

8,5 miljoner

Ursprungligen avsattes fyra miljoner kronor, men sedan en entreprenör för utbyggnaden nyligen upphandlats visar det sig att utbyggnaden inte bär sig ekonomiskt.

Kommunen måste gå in med totalt 8,5 miljoner kronor. För att rädda projektet beslutade servicenämnden under torsdagen att redan nu ta 4,5 miljoner kronor ur nästa års investeringsbudget.

– Vi har haft ett för attraktivt erbjudande på anslutningsavgifterna eller för lågt om man säger så. Positivt är att vi fått en hög anslutningsgrad, säger servicenämndens ordförande Torbjörn Bergman (M).

– Att säga stopp och göra en ny upphandling var inte aktuellt. Vi måste fullfölja vad vi lovat annars blir människor i Timmersdala besvikna, säger Bergman.

95 procent sa ja

95 procent av de tillfrågade valde att nappa på erbjudandet som omfattade hela tätorten och fastigheter i någorlunda närhet till samhället.

För Timmersdalaborna blir kostnaden låg i sammanhanget. 14 500 kronor inklusive moms kostar anslutningen för varje fastighet.

Torbjörn Bergman konstaterar att det är första gången kommunen fibersätter en tätort och att man lär sig av ”misstagen”. Anslutningserbjudandet byggde på att avgiften blev billigare ju fler som anslöt och enligt Bergman låg avgiftstrappan för lågt.

Inte samma erbjudande

Så billigt är det inte troligt att det kommer att bli vid framtida projekt. Sektorschefen Karl Alexanderson har redan fått uppdraget att ta fram ett nytt förslag till anslutningsavgifter för kommande projekt.

Lerdala tätort som står näst på tur kommer troligen inte erbjudas samma låga pris som grannarna i Timmersdala.

Ett brev som informerar om att kommunen behöver tid för att se över sina anslutningsavgifter är på väg att skickas ut.

Det är Skövde stadsnät som tillsammans med Timmersdala intresseförening under några år arbetat för att etablera ett fibernät på orten.

8,5 miljoner

Ursprungligen avsattes fyra miljoner kronor, men sedan en entreprenör för utbyggnaden nyligen upphandlats visar det sig att utbyggnaden inte bär sig ekonomiskt.

Kommunen måste gå in med totalt 8,5 miljoner kronor. För att rädda projektet beslutade servicenämnden under torsdagen att redan nu ta 4,5 miljoner kronor ur nästa års investeringsbudget.

– Vi har haft ett för attraktivt erbjudande på anslutningsavgifterna eller för lågt om man säger så. Positivt är att vi fått en hög anslutningsgrad, säger servicenämndens ordförande Torbjörn Bergman (M).

– Att säga stopp och göra en ny upphandling var inte aktuellt. Vi måste fullfölja vad vi lovat annars blir människor i Timmersdala besvikna, säger Bergman.

95 procent sa ja

95 procent av de tillfrågade valde att nappa på erbjudandet som omfattade hela tätorten och fastigheter i någorlunda närhet till samhället.

För Timmersdalaborna blir kostnaden låg i sammanhanget. 14 500 kronor inklusive moms kostar anslutningen för varje fastighet.

Torbjörn Bergman konstaterar att det är första gången kommunen fibersätter en tätort och att man lär sig av ”misstagen”. Anslutningserbjudandet byggde på att avgiften blev billigare ju fler som anslöt och enligt Bergman låg avgiftstrappan för lågt.

Inte samma erbjudande

Så billigt är det inte troligt att det kommer att bli vid framtida projekt. Sektorschefen Karl Alexanderson har redan fått uppdraget att ta fram ett nytt förslag till anslutningsavgifter för kommande projekt.

Lerdala tätort som står näst på tur kommer troligen inte erbjudas samma låga pris som grannarna i Timmersdala.

Ett brev som informerar om att kommunen behöver tid för att se över sina anslutningsavgifter är på väg att skickas ut.