04 sep 2015 06:00

04 sep 2015 12:30

100 personer har anställts på Volvo

Nytt arbetstidsavtal ger resultat

Över 100 personer, många av dem tidigare inhyrda via bemanningsföretag, har under året fått tillsvidareanställningar vid Volvo i Skövde.
– Anställningarna har blivit möjliga tack vare det nya flexibla arbetstidsavtalet, säger platschefen Jens Holtinger till SLA.

När medlemmarna i IF Metall vid Volvo Powertrain i Skövde i november förra året röstade om de ville att ett nytt flexibelt arbetstidsavtal skulle införas vid fabriken var beskedet tydligt.

Majoriteten sade ja och vid årsskiftet infördes det. Fabriksledningen hade tillsammans med den lokala Metallklubben tagit initiativet till det nya avtalet.

Lars Ask, ordförande i IF Metalls lokala verkstadsklubb, var mycket nöjd med att avtalet blev verklighet.

”Positivt”

”Det här är bara positivt för de anställda. Avtalet fångar upp det kortsiktiga flexibilitetsbehovet vid produktionsstörningar, ”korttidsbanken”, och det volymrelaterade flexibilitetsbehovet, ”konjunkturbanken”.

En av de viktigaste delarna i avtalet är att den huvudsakliga anställningsformen är tillsvidareanställningar. Lars Ask har tidigare varit motståndare till företagets verktyg att i stor omfattning möta upp- och nedgångar med visstidsanställningar och bemanningsföretag, enligt avtalet ska dessa lösningar användas bara vid speciella omständigheter.

100 fick jobb

Nu, ett antal månader senare, är effekterna av avtalet tydliga.

– Över hundra personer har fått tillsvidareanställningar, säger Jens Holtinger, platschef i Skövde, till SLA.

– Anställningarna har skett kontinuerligt under året. Detta har blivit möjligt tack vare det nya arbetstidsavtalet.

Lars Ask är också nöjd över anställningarna.

– Det är givetvis bra att tidigare inhyrd personal har anställts och det är helt enligt avtalet. Med det nya arbetstidsavtalet finns mer flexibilitet och upp- och nedgångar kan pareras med tid i stället för människor.

Men företaget har fortfarande inhyrd personal.

– Enligt avtalet kan vi bland annat möta tillfälliga toppar i produktionen med inhyrd personal, men de är i dag färre än innan avtalet slöts, säger Holtinger.

Enligt Lars Ask går företaget och facket varje månad igenom var och när det behövs inhyrd personal.

– Ibland är det faktiskt nödvändigt, det ser vi också.

30 fick lämna

Nyligen minskade företaget antalet bemanningsanställda med ett trettiotal på grund av ordinarie säsongsvariation. I dag är det 2 700 sysselsatta vid fabriken i Skövde, i siffran ingår fastanställda, visstidsanställda och inhyrda.

När medlemmarna i IF Metall vid Volvo Powertrain i Skövde i november förra året röstade om de ville att ett nytt flexibelt arbetstidsavtal skulle införas vid fabriken var beskedet tydligt.

Majoriteten sade ja och vid årsskiftet infördes det. Fabriksledningen hade tillsammans med den lokala Metallklubben tagit initiativet till det nya avtalet.

Lars Ask, ordförande i IF Metalls lokala verkstadsklubb, var mycket nöjd med att avtalet blev verklighet.

”Positivt”

”Det här är bara positivt för de anställda. Avtalet fångar upp det kortsiktiga flexibilitetsbehovet vid produktionsstörningar, ”korttidsbanken”, och det volymrelaterade flexibilitetsbehovet, ”konjunkturbanken”.

En av de viktigaste delarna i avtalet är att den huvudsakliga anställningsformen är tillsvidareanställningar. Lars Ask har tidigare varit motståndare till företagets verktyg att i stor omfattning möta upp- och nedgångar med visstidsanställningar och bemanningsföretag, enligt avtalet ska dessa lösningar användas bara vid speciella omständigheter.

100 fick jobb

Nu, ett antal månader senare, är effekterna av avtalet tydliga.

– Över hundra personer har fått tillsvidareanställningar, säger Jens Holtinger, platschef i Skövde, till SLA.

– Anställningarna har skett kontinuerligt under året. Detta har blivit möjligt tack vare det nya arbetstidsavtalet.

Lars Ask är också nöjd över anställningarna.

– Det är givetvis bra att tidigare inhyrd personal har anställts och det är helt enligt avtalet. Med det nya arbetstidsavtalet finns mer flexibilitet och upp- och nedgångar kan pareras med tid i stället för människor.

Men företaget har fortfarande inhyrd personal.

– Enligt avtalet kan vi bland annat möta tillfälliga toppar i produktionen med inhyrd personal, men de är i dag färre än innan avtalet slöts, säger Holtinger.

Enligt Lars Ask går företaget och facket varje månad igenom var och när det behövs inhyrd personal.

– Ibland är det faktiskt nödvändigt, det ser vi också.

30 fick lämna

Nyligen minskade företaget antalet bemanningsanställda med ett trettiotal på grund av ordinarie säsongsvariation. I dag är det 2 700 sysselsatta vid fabriken i Skövde, i siffran ingår fastanställda, visstidsanställda och inhyrda.