04 sep 2015 13:30

04 sep 2015 13:30

Forskar om tillväxt

Gör pilotstudie hos företag

Vad är det som gör att vissa företag börjar växa efter en tid av stagnation? Det ska forskare vid Högskolan i Skövde ta reda på.

Forskargruppen Strategiskt entreprenörskap ska under hösten genomföra en pilotstudie i Skara med syfte att studera företag som revitaliserats, det vill säga återigen börjat växa efter en tid av stagnation. Genom att analysera företagen kommer faktorer som är viktiga för revitalisering att identifieras. Syftet med studien är att sprida kunskap. Företag som har funnits under lång tid har ofta byggt upp mycket kompetens, och har därigenom goda möjligheter att skapa tillväxt. Projektet finansieras av Sparbanksstiftelsen Skaraborg och genomförs i samarbete med Skara kommun.

Forskargruppen Strategiskt entreprenörskap ska under hösten genomföra en pilotstudie i Skara med syfte att studera företag som revitaliserats, det vill säga återigen börjat växa efter en tid av stagnation. Genom att analysera företagen kommer faktorer som är viktiga för revitalisering att identifieras. Syftet med studien är att sprida kunskap. Företag som har funnits under lång tid har ofta byggt upp mycket kompetens, och har därigenom goda möjligheter att skapa tillväxt. Projektet finansieras av Sparbanksstiftelsen Skaraborg och genomförs i samarbete med Skara kommun.