04 sep 2015 15:00

04 sep 2015 16:24

SPF vill ha snabb omställning

Pensionsförening begär möte om Bagaren

SPF seniorerna i Skövde efterlyser en snabbare omställning av tomma servicelägenheter vid Bagaren och Käpplunda gärde.

– Vi vill att rummen så fort som möjligt hyrs ut till äldre behövande, säger Birgitta Carlsson, ordförande för SPF Skövde.

Den tidigare riksdagsledamoten har skrivit brev till kommunalråden Katarina Jonsson (M) och Leif Walterum (C) samt vård- och omsorgsnämndens ordförande Theres Sahlström (M).

Stor oro

Där beskriver hon att många äldre oroas över att det blivit allt svårare att få plats i boende för äldre.

Samtidigt står många rum på servicehusen Bagaren och Käpplunda gärde tomma. Kommunen har som mål att omvandla dessa till trygghetsboende där inget biståndsbeslut krävs.

En process som behöver gå snabbare tycker Birgitta Carlsson.

– Det finns ett kommunalt bostadsbolag, Skövdebostäder, som borde kunna sköta detta, säger hon.

Att antalet sökande till särskilt boende minskat på senare år tror hon beror på att många upplever det som svårt att få ett ja.

– Jag tror att många faktiskt drar sig för att söka när de får signaler om hur svårt det är att få en plats, säger Carlsson.

Villa ha möte

Nu begär SPF att kommunens ledande politiker kommer till ett av SPF:s medlemsmöten och informerar om hur de arbetar med frågan.

Den tidigare riksdagsledamoten har skrivit brev till kommunalråden Katarina Jonsson (M) och Leif Walterum (C) samt vård- och omsorgsnämndens ordförande Theres Sahlström (M).

Stor oro

Där beskriver hon att många äldre oroas över att det blivit allt svårare att få plats i boende för äldre.

Samtidigt står många rum på servicehusen Bagaren och Käpplunda gärde tomma. Kommunen har som mål att omvandla dessa till trygghetsboende där inget biståndsbeslut krävs.

En process som behöver gå snabbare tycker Birgitta Carlsson.

– Det finns ett kommunalt bostadsbolag, Skövdebostäder, som borde kunna sköta detta, säger hon.

Att antalet sökande till särskilt boende minskat på senare år tror hon beror på att många upplever det som svårt att få ett ja.

– Jag tror att många faktiskt drar sig för att söka när de får signaler om hur svårt det är att få en plats, säger Carlsson.

Villa ha möte

Nu begär SPF att kommunens ledande politiker kommer till ett av SPF:s medlemsmöten och informerar om hur de arbetar med frågan.