06 sep 2015 19:08

06 sep 2015 19:09

Bussåkare tvingas gå på vägen

Hållplatser togs bort

Västtrafik har valt att stänga busshållplatserna Ösan och Åsen öster om Skövde. Säkerhetsskäl säger Västtrafik, men boende vid Ösan varnar för att de tvingas gå på vägen för att nå bussen nu.

Hållplatserna stängdes den 31 augusti i samförstånd mellan Västtrafik och Skövde kommun.

Smalt

– Hjovägen (väg 49) är hårt trafikerad och vägen är så smal vid dessa två platser att bussarna hindrar annan trafik när de stannar vid sina hållplatser, kommenterar Anders Sandahl vid Västtrafiks pressavdelning i ett mail till SLA.

Vid Asketorps kvarn – där Ösan rinner under vägen – finns i dag halvdussinet boende. Västtrafiks egna mätningar visar att i genomsnitt sex personer per dag kliver på bussen här.

– Hur ska de göra nu? Att gå på vägen till nästa hållplats är ju livsfarligt, säger en anhörig till en av de boende på platsen.

Borde åtgärda

Han tycker att Västtrafik borde göra åtgärder som breddar hållplatserna för att bussen ska kunna stanna där även i fortsättningen.

Det är dock inte aktuellt uppger Västtrafik. Anders Sandahl vid Västrafik skriver i sitt mailsvar att skolbarn vid hållplats Ösan och Åsen har kvar sin skolskjuts som tidigare.

Övriga resenärer hänvisas just till de närliggande hållplatserna Asketorp och Aspelund väg 49.

Hållplatserna stängdes den 31 augusti i samförstånd mellan Västtrafik och Skövde kommun.

Smalt

– Hjovägen (väg 49) är hårt trafikerad och vägen är så smal vid dessa två platser att bussarna hindrar annan trafik när de stannar vid sina hållplatser, kommenterar Anders Sandahl vid Västtrafiks pressavdelning i ett mail till SLA.

Vid Asketorps kvarn – där Ösan rinner under vägen – finns i dag halvdussinet boende. Västtrafiks egna mätningar visar att i genomsnitt sex personer per dag kliver på bussen här.

– Hur ska de göra nu? Att gå på vägen till nästa hållplats är ju livsfarligt, säger en anhörig till en av de boende på platsen.

Borde åtgärda

Han tycker att Västtrafik borde göra åtgärder som breddar hållplatserna för att bussen ska kunna stanna där även i fortsättningen.

Det är dock inte aktuellt uppger Västtrafik. Anders Sandahl vid Västrafik skriver i sitt mailsvar att skolbarn vid hållplats Ösan och Åsen har kvar sin skolskjuts som tidigare.

Övriga resenärer hänvisas just till de närliggande hållplatserna Asketorp och Aspelund väg 49.