07 sep 2015 12:12

07 sep 2015 16:37

Förbättrat företagsklimat i Skövde

Servicen från kommunen har blivit bättre. Det anser företagarna i Skövde, vilket framgår av den färska undersökningen Öppna jämförelser företagsklimat.

Undersökningen görs av SKL, Sveriges kommuner och landsting, och offentliggjordes på måndagen. Den är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning inom fem myndighetsområden – brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd och serveringstillstånd. Resultatet mäts med ett Nöjd-Kundindex (NKI) med betygsskalan 1 till 100.

I årets undersökning får Skövde kommun 67 i helhetsbetyg, vilket är en förbättring jämfört när undersökningen genomfördes senast (2013) då Skövde fick 64. Det betyder att Skövde får godkänt – resultat mellan 62-69 innebär godkänt, från 70 och uppåt som höga eller mycket höga. Från 61 och lägre innebär låga eller mycket låga betyg.

”För oss är det viktigt att veta vad företagare som varit i kontakt med kommunen tycker om den service de fått. Det är glädjande att vi förbättrat vårt helhetsbetyg sedan sist, men vi har ambitioner att bli ännu bättre. Undersökningen ger oss ett underlag för hur vi ska arbeta vidare för att utveckla vår service”, säger Kristina Eklöf, näringslivschef i Skövde kommun i ett pressmeddelande.

Bygglov

Den största ökningen i undersökningen står bygglov för – en ökning från betyget 57 (2013) till 65 i år. Eva Darolf Linnros, chef för kommunens samhällsbyggnadssektor, säger i pressmeddelandet att det är högsta prioritet för kommunen att främja byggandet i Skövde.

”Vi har haft stort fokus på bygglov det senaste året och det är glädjande att konstatera att det ger ett positivt resultat”.

Området brandtillsyn får det högsta betyget, 79, oförändrat från förra mätningen.

Tredje gången

Området markupplåtelse har dock försämrats, från 64 år 2013 till 52 i år. Markupplåtelse rör tillfällig upplåtelse av kommunens mark för till exempel uteservering, marknader och evenemang. Eva Darolf Linnros kommentar till nedgången är att kommunen redan arbetar med frågan, men att man ska titta närmare på vad och i vilka typer av ärenden det brister.

Undersökningen har genomförts tre gånger, förutom 2013 och 2015, även 2011. Årets undersökning omfattar 197 deltagare, varav 193 kommuner samt fyra gemensamma förvaltningar.

Undersökningen görs av SKL, Sveriges kommuner och landsting, och offentliggjordes på måndagen. Den är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning inom fem myndighetsområden – brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd och serveringstillstånd. Resultatet mäts med ett Nöjd-Kundindex (NKI) med betygsskalan 1 till 100.

I årets undersökning får Skövde kommun 67 i helhetsbetyg, vilket är en förbättring jämfört när undersökningen genomfördes senast (2013) då Skövde fick 64. Det betyder att Skövde får godkänt – resultat mellan 62-69 innebär godkänt, från 70 och uppåt som höga eller mycket höga. Från 61 och lägre innebär låga eller mycket låga betyg.

”För oss är det viktigt att veta vad företagare som varit i kontakt med kommunen tycker om den service de fått. Det är glädjande att vi förbättrat vårt helhetsbetyg sedan sist, men vi har ambitioner att bli ännu bättre. Undersökningen ger oss ett underlag för hur vi ska arbeta vidare för att utveckla vår service”, säger Kristina Eklöf, näringslivschef i Skövde kommun i ett pressmeddelande.

Bygglov

Den största ökningen i undersökningen står bygglov för – en ökning från betyget 57 (2013) till 65 i år. Eva Darolf Linnros, chef för kommunens samhällsbyggnadssektor, säger i pressmeddelandet att det är högsta prioritet för kommunen att främja byggandet i Skövde.

”Vi har haft stort fokus på bygglov det senaste året och det är glädjande att konstatera att det ger ett positivt resultat”.

Området brandtillsyn får det högsta betyget, 79, oförändrat från förra mätningen.

Tredje gången

Området markupplåtelse har dock försämrats, från 64 år 2013 till 52 i år. Markupplåtelse rör tillfällig upplåtelse av kommunens mark för till exempel uteservering, marknader och evenemang. Eva Darolf Linnros kommentar till nedgången är att kommunen redan arbetar med frågan, men att man ska titta närmare på vad och i vilka typer av ärenden det brister.

Undersökningen har genomförts tre gånger, förutom 2013 och 2015, även 2011. Årets undersökning omfattar 197 deltagare, varav 193 kommuner samt fyra gemensamma förvaltningar.