07 sep 2015 16:20

07 sep 2015 16:36

Högre Skövdebetyg

Företagares åsikter i ny undersökning

Servicen från kommunen har blivit bättre. Det anser företagarna i Skövde, vilket framgår av den färska undersökningen Öppna jämförelser företagsklimat.

Undersökningen görs av SKL, Sveriges kommuner och landsting. Den är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning inom fem områden – brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd och serveringstillstånd. Betygsskalan är 1 till 100.

Skövde kommun får 67 i helhetsbetyg av de 282 företagare som svarade på frågorna (svarsfrekvensen 60 procent), vilket är en förbättring jämfört med 2013 då undersökningen gjordes senast, då fick Skövde 64. Därmed får Skövde godkänt.

– Det är viktigt att veta vad företagare som varit i kontakt med kommunen tycker om den service de fått. Svaren bygger ju på en verklig händelse för företagarna, de har varit i kontakt med kommunen på ett eller annat sätt, säger Kristina Eklöf, näringslivschef i Skövde kommun.

– Det är glädjande att vi har förbättrat betyget, men vi ska bli ännu bättre och visst, det är en bit kvar till de kommunerna som fått högst betyg. Men undersökningen ger oss ett underlag för hur vi ska arbeta vidare. Det finns alltid förbättringsåtgärder att göra.

Kristina Eklöf uppfattar att företagare i Skövde generellt sett är nöjda med kommunen.

– Men det finns ju också de som inte är det och vi måste givetvis titta närmare på hur fler kan bli nöjda. Men vid myndighetsutövning kan man nog aldrig få en 100-procentig nöjdhet. Däremot är information och kommunikation avgörande, att företagare förstår varför de får ett nej, eller hur lång tid det tar innan kommunen fattar beslut.

Den största ökningen i undersökningen står bygglov för – en ökning från betyget 57 (2013) till 65 i år. I en kommentar säger Eva Darolf Linnros, chef för kommunens samhällsbyggnadssektor, att det är högsta prioritet för kommunen att främja byggandet i Skövde och att kommunen haft fokus på bygglov det senaste året. Men för markupplåtelse blir det sämre betyg, från 64 (2013) till 52 i år, här ska kommunen titta närmare på bristerna.

Bäst betyg i Sverige fick Aneby med 84, Laxå och Överkalix hamnade på andra och tredje plats med 82 respektive 79. Resultat mellan 62-69 innebär godkänt, från 70 och uppåt höga eller mycket höga, 61 och lägre låga eller mycket låga betyg.

Undersökningen görs av SKL, Sveriges kommuner och landsting. Den är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning inom fem områden – brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd och serveringstillstånd. Betygsskalan är 1 till 100.

Skövde kommun får 67 i helhetsbetyg av de 282 företagare som svarade på frågorna (svarsfrekvensen 60 procent), vilket är en förbättring jämfört med 2013 då undersökningen gjordes senast, då fick Skövde 64. Därmed får Skövde godkänt.

– Det är viktigt att veta vad företagare som varit i kontakt med kommunen tycker om den service de fått. Svaren bygger ju på en verklig händelse för företagarna, de har varit i kontakt med kommunen på ett eller annat sätt, säger Kristina Eklöf, näringslivschef i Skövde kommun.

– Det är glädjande att vi har förbättrat betyget, men vi ska bli ännu bättre och visst, det är en bit kvar till de kommunerna som fått högst betyg. Men undersökningen ger oss ett underlag för hur vi ska arbeta vidare. Det finns alltid förbättringsåtgärder att göra.

Kristina Eklöf uppfattar att företagare i Skövde generellt sett är nöjda med kommunen.

– Men det finns ju också de som inte är det och vi måste givetvis titta närmare på hur fler kan bli nöjda. Men vid myndighetsutövning kan man nog aldrig få en 100-procentig nöjdhet. Däremot är information och kommunikation avgörande, att företagare förstår varför de får ett nej, eller hur lång tid det tar innan kommunen fattar beslut.

Den största ökningen i undersökningen står bygglov för – en ökning från betyget 57 (2013) till 65 i år. I en kommentar säger Eva Darolf Linnros, chef för kommunens samhällsbyggnadssektor, att det är högsta prioritet för kommunen att främja byggandet i Skövde och att kommunen haft fokus på bygglov det senaste året. Men för markupplåtelse blir det sämre betyg, från 64 (2013) till 52 i år, här ska kommunen titta närmare på bristerna.

Bäst betyg i Sverige fick Aneby med 84, Laxå och Överkalix hamnade på andra och tredje plats med 82 respektive 79. Resultat mellan 62-69 innebär godkänt, från 70 och uppåt höga eller mycket höga, 61 och lägre låga eller mycket låga betyg.