08 sep 2015 13:54

08 sep 2015 13:54

90-åringar ska få förtur

90-åringar och äldre ska få förtur till de servicelägenheter som ställs om till trygghetsboende.

Det beskedet gav politikern Theres Sahlström (M) när hon kom till måndagens SPF-möte. När omställningen kommer kunde hon inte svara på.

– Förhoppningen är att vi kan informera och berätta om hur det kommer att bli vid årsskiftet, sa Sahlström, som är ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

120 bostäder

Nämnden tog redan i maj inriktningsbeslutet att 120 servicelägenheter ska ställas om till trygghetsboende enligt följande:

n Bagarens 89 servicelägenheter.

n Boken, 22 servicelägenheter i en separat trappuppgång.

n Solgården Tidan, sex servicelägenheter

n Billingsdal, Timmersdala fyra servicelägenheter.

I dag krävs ett biståndsbeslut för att få bo i dessa lägenheter och ett annat för att få hemvård eller annan hjälp. Omställningen till trygghetsboende innebär att lägenheterna kommer att fördelas efter en särskild bostadskö för personer över 70 år.

Hur och när man ska kunna anmäla sig dit är inte klart.

– Men vi vill se en förtur för personer över 90 år och för äldre som varit medboende på ett äldreboende där den anhörige har avlidit. Har man inte sin tidigare lägenhet kvar ska man kunna få förtur, förklarade Sahlström.

Passade på frågan

Vem som ska administrera bostäderna är inte klart. SPF-ordförande Birgitta Carlsson tyckte att det kommunala bostadsbolaget Skövdebostäder var lämpligt för uppgiften, men Sahlström duckade på den passningen.

Hon svarade i stället att omställningen tar tid och att tjänstemännen har en rad olika konsekvenser att reda ut.

– Jag håller med om att det skulle kunna gå snabbare, men jag har kontakt med tjänstemännen flera gånger i veckan, sa Sahlström.

Hon berättade att de politiska partierna var eniga i beslutet.

– Vi får fler lägenheter anpassade för äldre som blir tillgängliga, sa Sahlström och pekade på att andra kommuner redan gått den här vägen när köerna till servicelägenheterna minskat.

Kyrkans hus var fyllt till mer än sista plats för höstens första möte hos SPF Seniorerna. Programpunkten med Theres Sahlström kom till i sista stund efter en SPF-skrivelse till kommunen i förra veckan.

Frågestunden blev dock kort sedan ordförande Birgitta Carlsson avbrutit den redan efter två–tre frågor. Något som flera i publiken reagerade på. De tyckte att det fanns fler frågor att ställa.

Per Engelbrektsson

0500-46 75 82

per.engelbrektsson@sla.se

– Förhoppningen är att vi kan informera och berätta om hur det kommer att bli vid årsskiftet, sa Sahlström, som är ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

120 bostäder

Nämnden tog redan i maj inriktningsbeslutet att 120 servicelägenheter ska ställas om till trygghetsboende enligt följande:

n Bagarens 89 servicelägenheter.

n Boken, 22 servicelägenheter i en separat trappuppgång.

n Solgården Tidan, sex servicelägenheter

n Billingsdal, Timmersdala fyra servicelägenheter.

I dag krävs ett biståndsbeslut för att få bo i dessa lägenheter och ett annat för att få hemvård eller annan hjälp. Omställningen till trygghetsboende innebär att lägenheterna kommer att fördelas efter en särskild bostadskö för personer över 70 år.

Hur och när man ska kunna anmäla sig dit är inte klart.

– Men vi vill se en förtur för personer över 90 år och för äldre som varit medboende på ett äldreboende där den anhörige har avlidit. Har man inte sin tidigare lägenhet kvar ska man kunna få förtur, förklarade Sahlström.

Passade på frågan

Vem som ska administrera bostäderna är inte klart. SPF-ordförande Birgitta Carlsson tyckte att det kommunala bostadsbolaget Skövdebostäder var lämpligt för uppgiften, men Sahlström duckade på den passningen.

Hon svarade i stället att omställningen tar tid och att tjänstemännen har en rad olika konsekvenser att reda ut.

– Jag håller med om att det skulle kunna gå snabbare, men jag har kontakt med tjänstemännen flera gånger i veckan, sa Sahlström.

Hon berättade att de politiska partierna var eniga i beslutet.

– Vi får fler lägenheter anpassade för äldre som blir tillgängliga, sa Sahlström och pekade på att andra kommuner redan gått den här vägen när köerna till servicelägenheterna minskat.

Kyrkans hus var fyllt till mer än sista plats för höstens första möte hos SPF Seniorerna. Programpunkten med Theres Sahlström kom till i sista stund efter en SPF-skrivelse till kommunen i förra veckan.

Frågestunden blev dock kort sedan ordförande Birgitta Carlsson avbrutit den redan efter två–tre frågor. Något som flera i publiken reagerade på. De tyckte att det fanns fler frågor att ställa.

Per Engelbrektsson

0500-46 75 82

per.engelbrektsson@sla.se