08 sep 2015 16:20

08 sep 2015 16:22

Foto: Petra Lundgren

Ett tillfälle att mötas

Seniormässan i Valhall lockade

Seniormässan i Valhall lockade många – främst äldre men även yngre.
– Tanken med dagen är att motivera äldre att ta del av det utbud som finns, säger Ulla-Britt Hagström, ordförande i Kommunala pensionärsrådet.

För andra året arrangerades Seniormässan i Valhall av pensionärsföreningarna genom Kommunala pensionärsrådet.

– Det är fler utställare i år, det är i princip fullt. Vi kan knappt få plats med fler, konstaterar Ulla-Britt Hagström, ordförande i Kommunala pensionärsrådet.

Utställarna var 50 till antalet och kom från många olika områden, till exempel vård och omsorg, kultur, hårvård, fotvård, träning, apotek, patientnämnden, volontärtorget, studieförbund, pensionärsföreningar och folktandvård.

– Tanken med dagen är att motivera äldre att ta del av det utbud som finns och att skapa kontakter mellan äldre och samhällsfunktioner så att man möter varandra, berättar Ulla-Britt Hagström.

Gästföreläsare var Sölve Elmståhl, professor och verksamhetschef vid Geriatriska klinken, Skånes universitetssjukhus i Malmö. Han talade under rubriken: ”Strategier för ett gott åldrande - vad vet vi?” och det var en föreläsning som lockade många åhörare.

– Han är en av Sveriges mest kunniga inom området, han har forskat mycket, säger Ulla-Britt Hagström.

Det blev också musik med Per-Uno Pettersson, Skövde, på klarinett, och Ingvar Sjökvist, Tibro, på dragspel, Tanterna på Bagaren underhöll och Friskis & Svettis hade pausgympa. Närhälsan talade om äldre och läkemedel. Det gick också att ställa frågor till pensionärsföreningarna.

Seniormässan besöktes inte bara av äldre utan också av yngre. En grupp blivande undersköterskor som studerar på Vuxenutbildningen var till exempel där.

– Det är inte bara bra för äldre, utan även yngre, vi har också nytta av Seniormässan, säger Camilla Nyström.

– Ja, det finns bra information här. I och med att många äldre har läkemedel är det viktigt att känna till som vårdgivare, vad det är för läkemedel man tar ut, tycker Medina Rekic.

För andra året arrangerades Seniormässan i Valhall av pensionärsföreningarna genom Kommunala pensionärsrådet.

– Det är fler utställare i år, det är i princip fullt. Vi kan knappt få plats med fler, konstaterar Ulla-Britt Hagström, ordförande i Kommunala pensionärsrådet.

Utställarna var 50 till antalet och kom från många olika områden, till exempel vård och omsorg, kultur, hårvård, fotvård, träning, apotek, patientnämnden, volontärtorget, studieförbund, pensionärsföreningar och folktandvård.

– Tanken med dagen är att motivera äldre att ta del av det utbud som finns och att skapa kontakter mellan äldre och samhällsfunktioner så att man möter varandra, berättar Ulla-Britt Hagström.

Gästföreläsare var Sölve Elmståhl, professor och verksamhetschef vid Geriatriska klinken, Skånes universitetssjukhus i Malmö. Han talade under rubriken: ”Strategier för ett gott åldrande - vad vet vi?” och det var en föreläsning som lockade många åhörare.

– Han är en av Sveriges mest kunniga inom området, han har forskat mycket, säger Ulla-Britt Hagström.

Det blev också musik med Per-Uno Pettersson, Skövde, på klarinett, och Ingvar Sjökvist, Tibro, på dragspel, Tanterna på Bagaren underhöll och Friskis & Svettis hade pausgympa. Närhälsan talade om äldre och läkemedel. Det gick också att ställa frågor till pensionärsföreningarna.

Seniormässan besöktes inte bara av äldre utan också av yngre. En grupp blivande undersköterskor som studerar på Vuxenutbildningen var till exempel där.

– Det är inte bara bra för äldre, utan även yngre, vi har också nytta av Seniormässan, säger Camilla Nyström.

– Ja, det finns bra information här. I och med att många äldre har läkemedel är det viktigt att känna till som vårdgivare, vad det är för läkemedel man tar ut, tycker Medina Rekic.