08 sep 2015 06:00

08 sep 2015 06:00

"Extremt lågt användande hos yngre"

Polisen kollar bältesanvändning nästa vecka

Är du en av sju procent som inte använder säkerhetsbälte? Kanske läge att skärpa till sig, bokstavligen då. För nästa vecka genomför polisen en insatsvecka över hela landet.

Enligt VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitutets senaste undersökning i tätorter så använder 93 procent av personbilsförarna bälte. Fortfarande är det stora skillnader mellan män och kvinnor då 97 procent av kvinnorna använder bälte medan siffran för män är 92 procent.

Fyra av fem

Sämst av alla är män mellan 18-25 år på att spänna fast sig, där användandet är 81 procent.

En aktör som märker av att bältespåminnare och säkrare bilar är inte tillräckligt för att få alla att använda bälte är NTF.

– Det är en attitydfråga, vi måste prata med människor. Det har lite åsidosatts av de som ansvarar för trafiksäkerhet. Trafikverket har inte haft intresse att jobba med information utåt så mycket längre. Vi får inte så mycket uppdrag från dem, säger informatör Birgitta Olsson och tillägger:

– Vi måste ut i skolor och prata med ungdomar. Pratar man med gemene man säger de att de använder bilbältet men i mätningar ser vi att det är ett extremt låg användande hos yngre. Det är förfärligt.

I statistiken framgår att andelen omkomna förare utan bälte har minskat under de senaste tre åren. Men fortfarande är den så hög som 34 procent.

– De är fortfarande överrepresenterade bland dödsolyckorna, en tydlig signal om hur farligt det är att strunta i bältet om man är med om en olycka.

NTF= Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande. Organisationens mål är en säker trafik där ingen dödas eller skadas allvarligt.

Enligt VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitutets senaste undersökning i tätorter så använder 93 procent av personbilsförarna bälte. Fortfarande är det stora skillnader mellan män och kvinnor då 97 procent av kvinnorna använder bälte medan siffran för män är 92 procent.

Fyra av fem

Sämst av alla är män mellan 18-25 år på att spänna fast sig, där användandet är 81 procent.

En aktör som märker av att bältespåminnare och säkrare bilar är inte tillräckligt för att få alla att använda bälte är NTF.

– Det är en attitydfråga, vi måste prata med människor. Det har lite åsidosatts av de som ansvarar för trafiksäkerhet. Trafikverket har inte haft intresse att jobba med information utåt så mycket längre. Vi får inte så mycket uppdrag från dem, säger informatör Birgitta Olsson och tillägger:

– Vi måste ut i skolor och prata med ungdomar. Pratar man med gemene man säger de att de använder bilbältet men i mätningar ser vi att det är ett extremt låg användande hos yngre. Det är förfärligt.

I statistiken framgår att andelen omkomna förare utan bälte har minskat under de senaste tre åren. Men fortfarande är den så hög som 34 procent.

– De är fortfarande överrepresenterade bland dödsolyckorna, en tydlig signal om hur farligt det är att strunta i bältet om man är med om en olycka.

NTF= Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande. Organisationens mål är en säker trafik där ingen dödas eller skadas allvarligt.

  • Rikard Jansson