08 sep 2015 19:00

08 sep 2015 19:51

"Utgår från vardagssituationer"

Ny föräldrastödsgrupp startas av sektor socialtjänst

En ny föräldrastödgrupp som vänder sig till föräldrar med barn i 3-12 årsåldern har precis startats av socialförvaltningen i Skövde.
– Man behöver inte ha konflikter utan kan vara med i förebyggande syfte, säger nätverkssamordnare Patrik Friberg.

Kursen heter ABC, alla barn i centrum och är baserat på forskning kring föräldraskap och barns utveckling. Den har tagits fram av regeringen och är också förankrad i kommuners behov och föräldrars önskemål.

– Många känner mycket stress i vardagen att hantera. Det finns risk att man glömmer bort umgänge och lek, säger samordnare Paula Örtemark.

Syftet är att stärka relationen med sitt barn, främja barnets självkänsla och just förebygga konflikter. Sektor socialtjänst har tidigare haft liknande kurser riktade till föräldrar med tonåringar.

Träffarna hålls i sektor socialtjänsts lokaler vid fyra tillfällen med ett tema per gång; Visa kärlek, vara med, visa vägen och välja strider.

– Vi utgår från konkreta vardagssituationer och man testa övningar hemma.

Gruppstorleken är begränsad till tio personer. Redan nu har en grupp som startar den 8 oktober blivit fulltaliga.

– Men vi kommer att försöka fånga upp fler föräldrar parallellt.

Deltagandet är kostnadsfritt för att alla oavsett socioekonomisk bakgrund ska kunna vara med. Ingen deltagare kommer att hamna i några register eller journalföras.

Kursen heter ABC, alla barn i centrum och är baserat på forskning kring föräldraskap och barns utveckling. Den har tagits fram av regeringen och är också förankrad i kommuners behov och föräldrars önskemål.

– Många känner mycket stress i vardagen att hantera. Det finns risk att man glömmer bort umgänge och lek, säger samordnare Paula Örtemark.

Syftet är att stärka relationen med sitt barn, främja barnets självkänsla och just förebygga konflikter. Sektor socialtjänst har tidigare haft liknande kurser riktade till föräldrar med tonåringar.

Träffarna hålls i sektor socialtjänsts lokaler vid fyra tillfällen med ett tema per gång; Visa kärlek, vara med, visa vägen och välja strider.

– Vi utgår från konkreta vardagssituationer och man testa övningar hemma.

Gruppstorleken är begränsad till tio personer. Redan nu har en grupp som startar den 8 oktober blivit fulltaliga.

– Men vi kommer att försöka fånga upp fler föräldrar parallellt.

Deltagandet är kostnadsfritt för att alla oavsett socioekonomisk bakgrund ska kunna vara med. Ingen deltagare kommer att hamna i några register eller journalföras.

  • Rikard Jansson