09 sep 2015 11:20

09 sep 2015 16:43

Döms för grova sexuella övergrepp mot ett barn

Skövdebo våldtog barn

En Skövdebo åtalades för att ha utsatt ett barn för 40-talet sexuella övergrepp, men när han dömdes på onsdagen var det bara för åtta fall. Påföljden blev villkorlig dom och dagsböter. Han ska också betala 130 000 kronor i skadestånd till barnet som var mellan sex och nio år när brotten begicks.

Skaraborgs tingsrätt dömde på onsdagen Skövdebon, som är i 20-årsåldern, för ett fall av våldtäkt mot barn och för sju fall av grovt sexuellt övergrepp mot barn. Men han frikändes för 32 fall av våldtäkt mot barn. Påföljden blev villkorlig dom och 160 dagsböter.

Barnet berättade

Händelserna som ligger till grund för domen inträffade för ett antal år sedan i Skövde. Den nu dömde Skövdebon var då i 15-årsåldern. Förra året rullades allt upp eftersom det utsatta barnet hade börjat att berätta om de sexuella övergrepp som hen utsatts för när hen var yngre. En polisanmälan gjordes, vilken ledde till att Skövdebon åtalades i våras. Enligt åklagaren skulle han ha utsatt barnet för ett 40-tal sexuella övergrepp i sitt eget hem, rubricerade som våldtäkt mot barn.

Förnekade våld

I början av september hölls rättegången mot mannen. Han medgav då vissa av de händelser som åklagaren redogjorde för.

Målsäganden ska spontant ha uppgivit under rättegången att hen utsatts för sexuella övergrepp vid 70-talet tillfällen och att Skövdebon vid några tillfällen också använt våld. Mannen förnekade bestämt att han slagit barnet, men han tror att han vid något tillfälle kan ha sagt till barnet att inte berätta för någon.

Endast 15 år

Tingsrätten konstaterar i domen att både mannens och målsägandens uppgifter ska värderas med stor försiktighet, detta bland annat eftersom flera år gått sedan händelserna och även med tanke på deras ålder då.

Om det hade varit en vuxen person som utsatt ett barn för dessa brott hade straffvärdet enligt tingsrätten varit tre års fängelse, men eftersom mannen var endast 15 år vid brotten skulle ett fängelsestraff för hans del ha slutat vid ett halvår, om han dömts vid tidpunkten för gärningarna. Det hade krävts synnerliga skäl att döma honom till fängelse då.

Inte fängelse

Nu har det också gått flera år sedan brotten, något som inte beror på mannen menar tingsrätten. ”Tingsrätten bedömer därför att det inte finns tillräckliga skäl för att nu döma XX till fängelse”.

Barnet hade krävt 450 000 kronor i skadestånd, men tingsrätten bestämde skadeståndsbeloppet till 130 000 kronor.

Domen kan överklagas till den 30 september.

Skaraborgs tingsrätt dömde på onsdagen Skövdebon, som är i 20-årsåldern, för ett fall av våldtäkt mot barn och för sju fall av grovt sexuellt övergrepp mot barn. Men han frikändes för 32 fall av våldtäkt mot barn. Påföljden blev villkorlig dom och 160 dagsböter.

Barnet berättade

Händelserna som ligger till grund för domen inträffade för ett antal år sedan i Skövde. Den nu dömde Skövdebon var då i 15-årsåldern. Förra året rullades allt upp eftersom det utsatta barnet hade börjat att berätta om de sexuella övergrepp som hen utsatts för när hen var yngre. En polisanmälan gjordes, vilken ledde till att Skövdebon åtalades i våras. Enligt åklagaren skulle han ha utsatt barnet för ett 40-tal sexuella övergrepp i sitt eget hem, rubricerade som våldtäkt mot barn.

Förnekade våld

I början av september hölls rättegången mot mannen. Han medgav då vissa av de händelser som åklagaren redogjorde för.

Målsäganden ska spontant ha uppgivit under rättegången att hen utsatts för sexuella övergrepp vid 70-talet tillfällen och att Skövdebon vid några tillfällen också använt våld. Mannen förnekade bestämt att han slagit barnet, men han tror att han vid något tillfälle kan ha sagt till barnet att inte berätta för någon.

Endast 15 år

Tingsrätten konstaterar i domen att både mannens och målsägandens uppgifter ska värderas med stor försiktighet, detta bland annat eftersom flera år gått sedan händelserna och även med tanke på deras ålder då.

Om det hade varit en vuxen person som utsatt ett barn för dessa brott hade straffvärdet enligt tingsrätten varit tre års fängelse, men eftersom mannen var endast 15 år vid brotten skulle ett fängelsestraff för hans del ha slutat vid ett halvår, om han dömts vid tidpunkten för gärningarna. Det hade krävts synnerliga skäl att döma honom till fängelse då.

Inte fängelse

Nu har det också gått flera år sedan brotten, något som inte beror på mannen menar tingsrätten. ”Tingsrätten bedömer därför att det inte finns tillräckliga skäl för att nu döma XX till fängelse”.

Barnet hade krävt 450 000 kronor i skadestånd, men tingsrätten bestämde skadeståndsbeloppet till 130 000 kronor.

Domen kan överklagas till den 30 september.