09 sep 2015 20:13

10 sep 2015 08:04

Kommunens krisbolag är inte värt en krona

Biogassatsningen gick upp i rök

Skövde Biogas AB skriver ned värdet på sin anläggning vid Aspelund till noll kronor.
Det står klart efter onsdagens extra bolagsstämma.

Därmed har bolagets ekonomiska kris nått sin absoluta botten. Efter fjolårets första nedskrivning kommer ytterligare en. Nu skrivs värdet på anläggningen ned med 66 miljoner kronor och därmed är det egna kapitalet förbrukat.

Förlorar 75 miljoner

Skövde kommun har investerat 75 miljoner kronor i bolaget, men de pengarna har nu gått upp rök.

– I rådande läge är det så ja, konstaterar kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M).

Hur ser du på det?

– Så ser verkligen ut. Vi hade inte gjort den här satsningen som läget ser ut i dag, säger Jonsson.

Skriver av lånefordran

Kommunen tog delar av smällen under 2014, men i årets bokföring måste resterade del hanteras. Kommunen skriver nu av sin fordran på ett lån på 35 miljoner kronor på bolaget. I samband med tertialbokslutet kommer också värdet på bolagets aktier att skrivas ned till noll kronor.

Åtgärderna kommer att påverka kommunens resultat för 2015.

– Vi har inget val utan det är en konsekvens av läget i bolaget, säger Jonsson.

Utredning avgör

Göteborg Energi som äger 51 procent av bolaget (Skövde äger 49 procent) gör motsvarande åtgärder.

Genom att ägarna skriver av sina fordringar återställs bolagets egna kapital i syfte att driva det vidare ytterligare ett tag. Onsdagens extra bolagsstämma hade att välja på det eller besluta om bolaget skulle träda i likvidation.

Nu fortsätter den utredning som tittar på om bolaget ska avyttras, avvecklas eller anpassas för drift bara för den lokala marknaden.

Katarina Jonsson säger att det till slut blir kommunfullmäktige som kommer att avgöra vilken väg Skövde kommun vill att bolaget ska ta. Partigrupperna kommer att presenteras underlaget under september och den 30 september ska ett förslag till beslut finnas framme.

Vid fullmäktigesammanträdet i oktober ska politikerna ta ställning till bolagets framtid.

Tre alternativ

Vad kostar det att anpassa bolaget till lokal drift?

– Det vi inte i dag, men det ska finnas med framme när beslutet ska tas.

Tidigare har alternativet varit anpassning eller avveckling, men nu lyfts alternativet avyttring fram starkare.

– De tre alternativen är likvärdiga i dag, säger Jonsson.

Därmed har bolagets ekonomiska kris nått sin absoluta botten. Efter fjolårets första nedskrivning kommer ytterligare en. Nu skrivs värdet på anläggningen ned med 66 miljoner kronor och därmed är det egna kapitalet förbrukat.

Förlorar 75 miljoner

Skövde kommun har investerat 75 miljoner kronor i bolaget, men de pengarna har nu gått upp rök.

– I rådande läge är det så ja, konstaterar kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M).

Hur ser du på det?

– Så ser verkligen ut. Vi hade inte gjort den här satsningen som läget ser ut i dag, säger Jonsson.

Skriver av lånefordran

Kommunen tog delar av smällen under 2014, men i årets bokföring måste resterade del hanteras. Kommunen skriver nu av sin fordran på ett lån på 35 miljoner kronor på bolaget. I samband med tertialbokslutet kommer också värdet på bolagets aktier att skrivas ned till noll kronor.

Åtgärderna kommer att påverka kommunens resultat för 2015.

– Vi har inget val utan det är en konsekvens av läget i bolaget, säger Jonsson.

Utredning avgör

Göteborg Energi som äger 51 procent av bolaget (Skövde äger 49 procent) gör motsvarande åtgärder.

Genom att ägarna skriver av sina fordringar återställs bolagets egna kapital i syfte att driva det vidare ytterligare ett tag. Onsdagens extra bolagsstämma hade att välja på det eller besluta om bolaget skulle träda i likvidation.

Nu fortsätter den utredning som tittar på om bolaget ska avyttras, avvecklas eller anpassas för drift bara för den lokala marknaden.

Katarina Jonsson säger att det till slut blir kommunfullmäktige som kommer att avgöra vilken väg Skövde kommun vill att bolaget ska ta. Partigrupperna kommer att presenteras underlaget under september och den 30 september ska ett förslag till beslut finnas framme.

Vid fullmäktigesammanträdet i oktober ska politikerna ta ställning till bolagets framtid.

Tre alternativ

Vad kostar det att anpassa bolaget till lokal drift?

– Det vi inte i dag, men det ska finnas med framme när beslutet ska tas.

Tidigare har alternativet varit anpassning eller avveckling, men nu lyfts alternativet avyttring fram starkare.

– De tre alternativen är likvärdiga i dag, säger Jonsson.