09 sep 2015 15:15

09 sep 2015 15:51

Naturområden undersöks

Inför Cementa-förhandlingen

Mark- och miljödomstolen ska den 24 september göra en undersökning av de naturområden som kan komma att påverkas om Cementa får fortsatt och utvidgat tillstånd för kalkstensbrytning i Skövde.

Enligt ett meddelande från mark- och miljödomstolen ges parter och övriga tillfälle att närvara vid undersökningen. Undersökningen görs av de naturområden som kan komma att påverkas av ansökt avsänkning av grundvattennivån samt omledning av ytvatten. Undersökningen kommer företrädesvis att gälla valda delar av dels sumpskogen vid Våmbsbäcken, dels de tillrinnande Hjälpadals- och Hålldammsbäckarna, söder och väster om nuvarande täktområde.

Domstolen förklarar i kungörelsen att det vid undersökningen inte kommer att ges utrymme för muntliga anföranden utan domstolen bara ska titta på naturområdena.

Domstolen planerar i stället preliminärt att hålla huvudförhandling och syn i ärendet under vecka 3 nästa år.

Enligt ett meddelande från mark- och miljödomstolen ges parter och övriga tillfälle att närvara vid undersökningen. Undersökningen görs av de naturområden som kan komma att påverkas av ansökt avsänkning av grundvattennivån samt omledning av ytvatten. Undersökningen kommer företrädesvis att gälla valda delar av dels sumpskogen vid Våmbsbäcken, dels de tillrinnande Hjälpadals- och Hålldammsbäckarna, söder och väster om nuvarande täktområde.

Domstolen förklarar i kungörelsen att det vid undersökningen inte kommer att ges utrymme för muntliga anföranden utan domstolen bara ska titta på naturområdena.

Domstolen planerar i stället preliminärt att hålla huvudförhandling och syn i ärendet under vecka 3 nästa år.