09 sep 2015 15:47

09 sep 2015 17:16

Pengar till Kul på hjul

Projekt stötas av Allmänna arvsfonden

Allmänna arvsfonden bidrar med 800 000 kronor till Skövde skateboardförening för projektet Kul på hjul. Genom satsningen kommer barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kunna delta i klubbens verksamhet på ett nytt sätt.

Genom att utveckla verksamheten för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar vill föreningen att fler ska få möjlighet att lära sig åka skateboard och kickbike, förbättra kondition, balans och rörelser – men också utvecklas socialt och få nya vänner.

Föreningen kommer inom projektet ta fram anpassade skate/kickbike-kurser, samt ledarskapsutbildning och cirkelledarutbildning. På sikt ska alla styrelsemedlemmar i skateboardföreningar och i Sveriges Skateboardförbund erbjudas ledarskapsutbildningen och cirkelledarutbildningen. Materialet och kurserna som tas fram ska spridas via SISU, Vi Unga, Studieförbundet Vuxenskolan och Sveriges Skateboardförbund.

Föreningar och organisationer kan söka stöd hos Allmänna arvsfonden ( den legala arvingen i de fall då den avlidne inte efterlämnat närmare släktingar än kusiner och inte heller skrivit testamente) för projekt riktade till barn, ungdomar och/eller personer med funktionsnedsättning. Arvsfonden finansierar cirka 400 projekt varje år.

Genom att utveckla verksamheten för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar vill föreningen att fler ska få möjlighet att lära sig åka skateboard och kickbike, förbättra kondition, balans och rörelser – men också utvecklas socialt och få nya vänner.

Föreningen kommer inom projektet ta fram anpassade skate/kickbike-kurser, samt ledarskapsutbildning och cirkelledarutbildning. På sikt ska alla styrelsemedlemmar i skateboardföreningar och i Sveriges Skateboardförbund erbjudas ledarskapsutbildningen och cirkelledarutbildningen. Materialet och kurserna som tas fram ska spridas via SISU, Vi Unga, Studieförbundet Vuxenskolan och Sveriges Skateboardförbund.

Föreningar och organisationer kan söka stöd hos Allmänna arvsfonden ( den legala arvingen i de fall då den avlidne inte efterlämnat närmare släktingar än kusiner och inte heller skrivit testamente) för projekt riktade till barn, ungdomar och/eller personer med funktionsnedsättning. Arvsfonden finansierar cirka 400 projekt varje år.