09 sep 2015 06:00

09 sep 2015 06:00

Socialdemokraterna stänger dörren till Idrottsgalan

GALA: "Ingen anledning att ändra beslutet"

Socialdemokraterna stänger dörren till att Next Skövde AB ska arrangera Idrottsgalan nästa år.

– Jag tycker inte att det finns någon anledning att ändra det tidigare beslutet, säger oppositionsrådet Marie Ekman.

Frågan om det kommunala destinationsbolaget Next Skövde AB ska arrangera galan 2016 var uppe hos kultur- och fritidsnämnden i förra veckan.

S-gruppen sa då nej till att sent lyfta in ärendet som ett extra beslutsärende. Ska galan bli av måste den lyftas till kommunstyrelsens arbetsutskott, men inte heller på den politiska nivån får galan stöd av S.

– Kultur- och fritidsnämnden har sagt nej en gång med hänvisning till ekonomi och personalens arbetsbelastning. Att ändra den inriktningen vore fel. Det finns ju en tanke om att arrangera en gala vartannat år och vi tycker att man ska hålla fast vid det beslutet, säger Ekman.

Inte på dagordningen

I sommar har Next Skövde i dialog med bland annat fritidschefen Stefan Herre försökt hitta en lösning där Next arrangerar.

I så fall krävs att kommunstyrelsen tar fram cirka 300 000 kronor för att finansiera tillställningen.

Frågan finns dock inte på dagordningen inför onsdagens möte i kommunstyrelsens arbetsutskott.

– Jag har inga indikationer på att det skulle komma upp som ett extraärende och därmed är man hemskt sent ute. Nästa beslutsmöte är först den 23 september, kommenterar Ekman.

Frågan om det kommunala destinationsbolaget Next Skövde AB ska arrangera galan 2016 var uppe hos kultur- och fritidsnämnden i förra veckan.

S-gruppen sa då nej till att sent lyfta in ärendet som ett extra beslutsärende. Ska galan bli av måste den lyftas till kommunstyrelsens arbetsutskott, men inte heller på den politiska nivån får galan stöd av S.

– Kultur- och fritidsnämnden har sagt nej en gång med hänvisning till ekonomi och personalens arbetsbelastning. Att ändra den inriktningen vore fel. Det finns ju en tanke om att arrangera en gala vartannat år och vi tycker att man ska hålla fast vid det beslutet, säger Ekman.

Inte på dagordningen

I sommar har Next Skövde i dialog med bland annat fritidschefen Stefan Herre försökt hitta en lösning där Next arrangerar.

I så fall krävs att kommunstyrelsen tar fram cirka 300 000 kronor för att finansiera tillställningen.

Frågan finns dock inte på dagordningen inför onsdagens möte i kommunstyrelsens arbetsutskott.

– Jag har inga indikationer på att det skulle komma upp som ett extraärende och därmed är man hemskt sent ute. Nästa beslutsmöte är först den 23 september, kommenterar Ekman.