09 sep 2015 11:00

09 sep 2015 11:00

Stämmer kommunen efter nekat ekonomiskt bistånd

SKÖVDE: Kvinna anser sig diskriminerad

En kvinna stämmer Skövde kommun på 20 000 kronor eftersom hon känner sig diskriminerad.

Kvinnan hävdar att hon haft rätt till ekonomiskt bistånd, något som kommunen förvägrat henne.

Kvinnan uppger i stämningen som inkom till Skaraborgs tingsrätt i Skövde tidigare i veckan att hon har blivit orättvist behandlad, missgynnad och kränkt. Hon anser att hon har behandlats sämre än någon annan i jämförbar situation.

Kvinnan anser att hon blivit diskriminerad av Skövde kommun när hon nekats ekonomiskt bistånd under 13 månader, från november 2013 till december 2014. Kvinnan menar att hon under den perioden skulle haft rätt till 95 000 kronor i ekonomiskt bistånd.

I stämningen säger kvinnan att hon saknade inkomst och att hon heller inte hade rätt till arbetslöshetsersättning. Hon ansökte då om ekonomiskt bistånd hos Skövde kommun för en skälig levnadsnivå. Men kommunen sade nej.

När hon nu stämmer kommunen kräver hon ersättning på 20 000 kronor samt ersättning för rättegångskostnader.

Hon säger också i stämningen att hon trots att hon förklarat för Skövde kommun att hon saknade inkomster och tillgångar nekades ekonomiskt bistånd. Hon uppger dessutom att hon inte ska ha fått något konkret svar på hur hon skulle försörja sig eller hur hon skulle tillgodose sina behov och uppnå en skälig levnadsnivå.

Kvinnan uppger i stämningen som inkom till Skaraborgs tingsrätt i Skövde tidigare i veckan att hon har blivit orättvist behandlad, missgynnad och kränkt. Hon anser att hon har behandlats sämre än någon annan i jämförbar situation.

Kvinnan anser att hon blivit diskriminerad av Skövde kommun när hon nekats ekonomiskt bistånd under 13 månader, från november 2013 till december 2014. Kvinnan menar att hon under den perioden skulle haft rätt till 95 000 kronor i ekonomiskt bistånd.

I stämningen säger kvinnan att hon saknade inkomst och att hon heller inte hade rätt till arbetslöshetsersättning. Hon ansökte då om ekonomiskt bistånd hos Skövde kommun för en skälig levnadsnivå. Men kommunen sade nej.

När hon nu stämmer kommunen kräver hon ersättning på 20 000 kronor samt ersättning för rättegångskostnader.

Hon säger också i stämningen att hon trots att hon förklarat för Skövde kommun att hon saknade inkomster och tillgångar nekades ekonomiskt bistånd. Hon uppger dessutom att hon inte ska ha fått något konkret svar på hur hon skulle försörja sig eller hur hon skulle tillgodose sina behov och uppnå en skälig levnadsnivå.