10 sep 2015 06:00

10 sep 2015 07:17

"Att vi tappar är illavarslande"

Kommunens lönekartläggning

Nu erkänner kommunalrådet Leif Walterum (C) att utvecklingen kring lärarlönerna i Skövde kommun är oroväckande.
– Att vi tappar där är illavarslande, säger han.

SLA har i tidigare artiklar rapporterat om att kommunens egen lönekartläggning visar att flera yrkesgrupper tappat lönemässigt i förhållanden till andra kommuner. Läraryrket var ett av de tydligaste exemplen.

Siffrorna på bordet

I måndags diskuterade politikerna i kommunens arbetsgivarutskott för första gången de färska siffrorna.

– Vi ser en svagt sluttande utveckling och att vi tappar där är illavarslande, säger Walterum.

Det samma gäller gruppen socialsekreterare.

– Det var nytt för oss även om vi fått lite signaler om det tidigare.

Utskottet beslutade att alla kommunens sektorer ska snabbutreda vilka yrken de har svårt att rekrytera till just nu. Sektorerna ska även svara på vilket rekryteringsbehov de har de kommande ett–två åren.

Redan till nästa möte i oktober vill utskottet ha svaren på sitt bord.

– Syftet är att få fram ett bättre underlag för vilka lönepolitiska prioriteringar man behöver göra de närmaste åren, säger Walterum.

Lönerna är normalt en fråga för varje enskild sektor. Att kommunledningen lägger till extra medel för att höja löneläget är ovanligt. 2010 fick lärarkåren 12–13 miljoner i en treårig satsning.

Ännu längre tillbaka gjordes en satsning mot undersköterskorna.

Nyligen lade en mindre slant för att rätta till ojämlikheter i den nya måltidsorganisationen.

Vad finns det för möjligheter till riktade lönesatsningar i dag?

– Jag stänger inga dörrar för att ta fram extra medel, men samtidigt finns det många frågetecken. Det är fler av de avtalen som ska omförhandlas centralt.

SLA har i tidigare artiklar rapporterat om att kommunens egen lönekartläggning visar att flera yrkesgrupper tappat lönemässigt i förhållanden till andra kommuner. Läraryrket var ett av de tydligaste exemplen.

Siffrorna på bordet

I måndags diskuterade politikerna i kommunens arbetsgivarutskott för första gången de färska siffrorna.

– Vi ser en svagt sluttande utveckling och att vi tappar där är illavarslande, säger Walterum.

Det samma gäller gruppen socialsekreterare.

– Det var nytt för oss även om vi fått lite signaler om det tidigare.

Utskottet beslutade att alla kommunens sektorer ska snabbutreda vilka yrken de har svårt att rekrytera till just nu. Sektorerna ska även svara på vilket rekryteringsbehov de har de kommande ett–två åren.

Redan till nästa möte i oktober vill utskottet ha svaren på sitt bord.

– Syftet är att få fram ett bättre underlag för vilka lönepolitiska prioriteringar man behöver göra de närmaste åren, säger Walterum.

Lönerna är normalt en fråga för varje enskild sektor. Att kommunledningen lägger till extra medel för att höja löneläget är ovanligt. 2010 fick lärarkåren 12–13 miljoner i en treårig satsning.

Ännu längre tillbaka gjordes en satsning mot undersköterskorna.

Nyligen lade en mindre slant för att rätta till ojämlikheter i den nya måltidsorganisationen.

Vad finns det för möjligheter till riktade lönesatsningar i dag?

– Jag stänger inga dörrar för att ta fram extra medel, men samtidigt finns det många frågetecken. Det är fler av de avtalen som ska omförhandlas centralt.