10 sep 2015 09:00

10 sep 2015 09:42

E-böcker är dyrt - utlåningen minskar

Modellen har gjorts om av kostnadsskäl

Utlåningen av e-böcker är inte stor i Sverige, ändå kostar det biblioteken mycket pengar.
Nu har modellen gjorts om och utlåningen minskar.

Statistik från Kungliga biblioteket visar att utlåningen av e-böcker 2014 låg på mellan 6,3 och 0 procent av den totala utlåningen på landets bibliotek.

Tung utgiftspost

Statistiken är inte komplett och inte helt jämförbar eftersom vissa kommuner inte är med samt att Stockholms stadsbibliotek, som redovisar den högsta siffran, har en egen modell.

Av de 207 kommuner som är med i listan hamnar Skövde på plats 34 med sina 3,2 procent. Skövde var bland de första biblioteken att erbjuda e-böcker och det gjorde man 2009 i liten skala.

Trots den låga andelen har utlåningen blivit en tung utgiftspost för många bibliotek och modellen har fått kritik. Inför 2015 bytte man modell och utlåningen i Skövde har under det första halvåret minskat.

Får välja prisnivå

Till och med 2014 betalade biblioteken 20 kronor för varje nedladdning. Pengarna gick till Elib, ett företag som ägs av de stora förlagen och som har avtal med författarna.

– Kritiken gick ut på att kostnaderna blev för höga. Självklart ska författarna ha sin ersättning men för många bibliotek blev det en enskild tung post och jag vet att många satte stopp för utlåning. Vi betalade 176 000 kronor 2014, säger Anna Gullstrand, bibliotekschef i Skövde.

I dag får varje bibliotek välja sin prisnivå. När förlagen släpper e-böckerna, ofta senare än pappersböckerna, har de ett visst pris. Det priset sjunker sedan allt eftersom böckerna blir äldre.

– De flesta bibliotek ligger på 20–30 kronor, och vi har satt vårt tak på 21 kronor per bok. Böckerna dyker upp hos oss efter ett tag men är då lite äldre. Min tolkning är att utlåningen har gått ner eftersom folk inte hittar de senaste böckerna, men vi har tyvärr ingen möjlighet att ha dem. Styrkan är att vi har perspektivet bakåt.

Nationell rättvisa

Regeringen har gett Kungliga biblioteket uppdraget att ta fram en nationell biblioteksstrategi.

– Det är viktigt att få nationell rättvisa. Vi ska erbjuda gratis litteratur oavsett var man bor i Sverige och det är viktigt att det gäller även e-böcker.

Böckerna lånas på en hemsida som nås via stadsbibliotekets sida på kommunens webb.

Statistik från Kungliga biblioteket visar att utlåningen av e-böcker 2014 låg på mellan 6,3 och 0 procent av den totala utlåningen på landets bibliotek.

Tung utgiftspost

Statistiken är inte komplett och inte helt jämförbar eftersom vissa kommuner inte är med samt att Stockholms stadsbibliotek, som redovisar den högsta siffran, har en egen modell.

Av de 207 kommuner som är med i listan hamnar Skövde på plats 34 med sina 3,2 procent. Skövde var bland de första biblioteken att erbjuda e-böcker och det gjorde man 2009 i liten skala.

Trots den låga andelen har utlåningen blivit en tung utgiftspost för många bibliotek och modellen har fått kritik. Inför 2015 bytte man modell och utlåningen i Skövde har under det första halvåret minskat.

Får välja prisnivå

Till och med 2014 betalade biblioteken 20 kronor för varje nedladdning. Pengarna gick till Elib, ett företag som ägs av de stora förlagen och som har avtal med författarna.

– Kritiken gick ut på att kostnaderna blev för höga. Självklart ska författarna ha sin ersättning men för många bibliotek blev det en enskild tung post och jag vet att många satte stopp för utlåning. Vi betalade 176 000 kronor 2014, säger Anna Gullstrand, bibliotekschef i Skövde.

I dag får varje bibliotek välja sin prisnivå. När förlagen släpper e-böckerna, ofta senare än pappersböckerna, har de ett visst pris. Det priset sjunker sedan allt eftersom böckerna blir äldre.

– De flesta bibliotek ligger på 20–30 kronor, och vi har satt vårt tak på 21 kronor per bok. Böckerna dyker upp hos oss efter ett tag men är då lite äldre. Min tolkning är att utlåningen har gått ner eftersom folk inte hittar de senaste böckerna, men vi har tyvärr ingen möjlighet att ha dem. Styrkan är att vi har perspektivet bakåt.

Nationell rättvisa

Regeringen har gett Kungliga biblioteket uppdraget att ta fram en nationell biblioteksstrategi.

– Det är viktigt att få nationell rättvisa. Vi ska erbjuda gratis litteratur oavsett var man bor i Sverige och det är viktigt att det gäller även e-böcker.

Böckerna lånas på en hemsida som nås via stadsbibliotekets sida på kommunens webb.