10 sep 2015 14:11

10 sep 2015 14:12

Volvo skänker miljoner till UNHCR

VÄLGÖRENHET

Volvo Group beslutade på torsdagen att skänka 5 miljoner kronor till FN:s flyktingorgan UNHCR.

Detta på grund av den akuta flyktingkrisen i världen.

– De senaste dagarna har med emfas visat upp de mänskliga tragedierna i flyktingkrisen, och risken man utsätter sig för när man flyr krigszoner för säkerhet. Jag är stolt över att Volvo Group har möjlighet att stötta UNHCR, säger företagets CSR-chef Malin Ripa till Volvos hemsida.

Detta på grund av den akuta flyktingkrisen i världen.

– De senaste dagarna har med emfas visat upp de mänskliga tragedierna i flyktingkrisen, och risken man utsätter sig för när man flyr krigszoner för säkerhet. Jag är stolt över att Volvo Group har möjlighet att stötta UNHCR, säger företagets CSR-chef Malin Ripa till Volvos hemsida.