11 sep 2015 07:00

11 sep 2015 07:08

Bussdäcket blir försenat

Fortsatt stökig parkeringssituation i vinter och vår

Byggandet av ett bussdäck på Modeparkeringen försenas kraftigt. Därmed består den stökiga parkeringssituationen i centrala Skövde. I vår riskerar den också att förvärras ytterligare.

Orsaken är att pålningsarbetet i kvarteret Mode inte har gått att genomföra som planerat. Stålpålarna skulle slås ner, men krökte sig mot sten och stenblock, uppger Per-Ove Andersson, ansvarig vid Skövde kommun.

Avbröt pålningen

Entreprenören NCC tvingades att stoppa arbetet och kommer nu byta teknik där pålarna istället borras ned, men den utrustningen har inte funnits tillgänglig.

Per-Ove Andersson säger att han inte fått en ny exakt tidplan av NCC, men troligen tas bussdäcket och parkeringarna i bruk tidigast i april-maj.

Tidigare har kommunen sagt att arbetena skulle vara klara i december.

– Största problemet nu är att den beläggning som används som tätning på bussdäcket inte kan läggas när det blir för kallt. Därför måste man avvakta ytterligare innan den delen slutförs, uppger Andersson.

När bygget drog i gång i maj stängdes 100-talet parkeringsplatser av vid Mode. Ersättningsplatser har ställts i ordning vid Ekedal, men där planeras samtidigt för ett annat bygge med start i vår.

Inte som förväntat

Försvinner de platserna innan Mode öppnas igen blir parkeringsbristen i Skövde än större än i dag.

– Det finns en risk att det bygget kommer i gång i mars, men det får vi lösa då i så fall. Vi har inte fått så mycket bilar som vi trodde vid Ekedal utan många verkar ha sökt sig till andra platser, säger Andersson.

 

 

Orsaken är att pålningsarbetet i kvarteret Mode inte har gått att genomföra som planerat. Stålpålarna skulle slås ner, men krökte sig mot sten och stenblock, uppger Per-Ove Andersson, ansvarig vid Skövde kommun.

Avbröt pålningen

Entreprenören NCC tvingades att stoppa arbetet och kommer nu byta teknik där pålarna istället borras ned, men den utrustningen har inte funnits tillgänglig.

Per-Ove Andersson säger att han inte fått en ny exakt tidplan av NCC, men troligen tas bussdäcket och parkeringarna i bruk tidigast i april-maj.

Tidigare har kommunen sagt att arbetena skulle vara klara i december.

– Största problemet nu är att den beläggning som används som tätning på bussdäcket inte kan läggas när det blir för kallt. Därför måste man avvakta ytterligare innan den delen slutförs, uppger Andersson.

När bygget drog i gång i maj stängdes 100-talet parkeringsplatser av vid Mode. Ersättningsplatser har ställts i ordning vid Ekedal, men där planeras samtidigt för ett annat bygge med start i vår.

Inte som förväntat

Försvinner de platserna innan Mode öppnas igen blir parkeringsbristen i Skövde än större än i dag.

– Det finns en risk att det bygget kommer i gång i mars, men det får vi lösa då i så fall. Vi har inte fått så mycket bilar som vi trodde vid Ekedal utan många verkar ha sökt sig till andra platser, säger Andersson.