11 sep 2015 06:00

11 sep 2015 06:00

Handikappbad utreds

Efter kritik – kommunen ser över möjligheterna

Efter klagomål på att den nya rampen i Boulognersjön inte är tillgänglighetsanpassad diskuteras nu möjligheterna att installera en sådan.
– Om det i så fall blir där är oklart, men givetvis är det en brist att det saknas i kommunen, säger Mari Nilsdotter, Skövde kommun.

Skövdes stolthet – nygamla badsjön i Boulogner har sedan starten förra sommaren varit en succé. Men alla kan inte bada där, trots att en ramp installerades i sommar. En ramp som många uppfattat var tillgänglighetsanpassad och alltså skulle bli perfekt för rullstolsburna som också ville bada. Men rampen är för kort och de rullstolsburna kommer bara en bit ut i vattnet och kan möjligen känna på det, men inte bada.

När detta stod klart blev människor besvikna och då kom också klagomålen.

– Jo, vi fick klagomål på detta. Många har tolkat det som att rampen skulle vara tillgänglighetsanpassad, vi borde kanske varit tydligare från början med att den inte var det, säger Mari Nilsdotter, parkingenjör vid Skövde kommun.

Men inte heller vid någon annan badsjö i kommunen finns en tillgänglighetsanpassad ramp.

– Det är helt klart en brist att vi inte kan erbjuda en handikappramp någonstans i Skövde.

Men nu kommer ärendet att diskuteras och kanske kan det leda till att en tillgänglighetsanpassad ramp installeras.

– Vi ska titta på detta i höst och diskutera frågan.

Om den nu byggda rampen i Boulogner – som är en bra hjälp för dem som av andra anledningar behöver stöd när de går ner vattnet – går att anpassa för ändamålet är oklart.

– Det vet jag inte. Men om vi kommer fram till att vi ska ha ett handikappsbad i Skövde är det inte alls säkert att det blir i Boulognersjön. Man kan ju fråga sig om den är den mest lämpliga eftersom den är så långgrund.

För övrigt är flertalet av de åtgärder som skulle vidtas vid Boulognersjön i år fixade.

– Men vi ska sätta upp ett räcke vid en av trapporna på badbryggorna. Vi har fått synpunkter på att det saknas.

Skövdes stolthet – nygamla badsjön i Boulogner har sedan starten förra sommaren varit en succé. Men alla kan inte bada där, trots att en ramp installerades i sommar. En ramp som många uppfattat var tillgänglighetsanpassad och alltså skulle bli perfekt för rullstolsburna som också ville bada. Men rampen är för kort och de rullstolsburna kommer bara en bit ut i vattnet och kan möjligen känna på det, men inte bada.

När detta stod klart blev människor besvikna och då kom också klagomålen.

– Jo, vi fick klagomål på detta. Många har tolkat det som att rampen skulle vara tillgänglighetsanpassad, vi borde kanske varit tydligare från början med att den inte var det, säger Mari Nilsdotter, parkingenjör vid Skövde kommun.

Men inte heller vid någon annan badsjö i kommunen finns en tillgänglighetsanpassad ramp.

– Det är helt klart en brist att vi inte kan erbjuda en handikappramp någonstans i Skövde.

Men nu kommer ärendet att diskuteras och kanske kan det leda till att en tillgänglighetsanpassad ramp installeras.

– Vi ska titta på detta i höst och diskutera frågan.

Om den nu byggda rampen i Boulogner – som är en bra hjälp för dem som av andra anledningar behöver stöd när de går ner vattnet – går att anpassa för ändamålet är oklart.

– Det vet jag inte. Men om vi kommer fram till att vi ska ha ett handikappsbad i Skövde är det inte alls säkert att det blir i Boulognersjön. Man kan ju fråga sig om den är den mest lämpliga eftersom den är så långgrund.

För övrigt är flertalet av de åtgärder som skulle vidtas vid Boulognersjön i år fixade.

– Men vi ska sätta upp ett räcke vid en av trapporna på badbryggorna. Vi har fått synpunkter på att det saknas.