11 sep 2015 07:51

11 sep 2015 07:51

Mös tog plan för rödfyrsarbete

SKÖVDE: Uppmanas testa vatten

Miljösamverkan östra Skaraborg kommer att jobba mer aktivt med att inventera och undersöka områden med rödfyr i Skövde och Falköping.

Det beslutade miljönämnden i onsdags när den godkände den handlingsplan som tagits fram.

Den har fyra punkter.

1) Länsstyrelsens dokument ”Områden med rödfyr” ska användas som handläggningsstöd.

2) Medlemskommunerna ska informeras.

3) Vattentäkter nedströms rödfyrsförekomster ska inventeras. Fastighetsägare ska informeras om riskerna med rödfyr och uppmanas analysera sitt vatten.

4) Inventera var det finns bostäder byggda på rödfyr och uppmana fastighetsägare att mäta radonhalterna.

20-talet kända platser

Skövde och Falköping har vardera 20-talet kända platser för rödfyr. I Skövde ligger en tredjedel inom tätorten, men fler kända förekomster finns norr om Skövde, bland annat i Säter och Horn.

Biträdande förbundschefen Eva Berglund säger att arbetet förhoppningsvis kommer i gång under 2016.

Det beslutade miljönämnden i onsdags när den godkände den handlingsplan som tagits fram.

Den har fyra punkter.

1) Länsstyrelsens dokument ”Områden med rödfyr” ska användas som handläggningsstöd.

2) Medlemskommunerna ska informeras.

3) Vattentäkter nedströms rödfyrsförekomster ska inventeras. Fastighetsägare ska informeras om riskerna med rödfyr och uppmanas analysera sitt vatten.

4) Inventera var det finns bostäder byggda på rödfyr och uppmana fastighetsägare att mäta radonhalterna.

20-talet kända platser

Skövde och Falköping har vardera 20-talet kända platser för rödfyr. I Skövde ligger en tredjedel inom tätorten, men fler kända förekomster finns norr om Skövde, bland annat i Säter och Horn.

Biträdande förbundschefen Eva Berglund säger att arbetet förhoppningsvis kommer i gång under 2016.