12 sep 2015 20:00

12 sep 2015 20:00

Fler flyktingar till Skövde

Antalet ensamkommande barn ökar

Rustade. Under 2015 har antalet ensamkommande barn ökat stort. Skövde har 22 platser men tar emot två till tre i veckan sedan i juli.
– Vi är bra rustade för att ta emot dem, säger Marie Blåder, avdelningschef inom sektor socialtjänst.

Antalet vuxna och familjer som kommer som invandrare till Skövde varierar. Men ökningen de senaste åren av flyktingar som söker asyl i Sverige har inte inneburit någon ändring av Skövdes andel.

Ingen förändring nu

– Migrationsverket ser ingen ökad tendens just nu och det har inte gått ut någon information till kommunerna som innebär förändring för oss, säger Marie Blåder, avdelningschef inom sektor socialtjänst.

Det Skövde kommun ser en ökning av, särskilt sedan i somras, är ensamkommande barn. Sveriges kommuner får ett fördelningstal baserat på antalet invånare och i Skövdes avtal finns 22 platser för pojkar mellan 15 och 17 år.

Antalet gäller asylsökande och när en ungdom får uppehållstillstånd så tar man emot en ny asylsökande. Det handlar i praktiken om mellan 30 och 35 ungdomar per år.

Fler sedan i juli

– I juli fick vi information om att alla kommuner har fyllt sina fördelningstal så nu portioneras barnen ut. Hit kommer två eller tre i veckan sedan dess.

Barnen bor på HVB-hem (hem för vård och boende) med personal, hos släktingar eller i familjehem.

– Skövde var tidigt ute med egna HVB-hem och vi är bra rustade. På HVB-hemmen finns 33 platser och IVO har tillsynsansvaret. När det gäller släkting- eller familjehem hälsar vi på och följer noga upp hur de har det.

Ut i samhället

När vuxna eller familjer kommer till Sverige så har Migrationsverket ansvar för dem och de får bo på ett asylboende. Men man vill inte att de ensamkommande barnen ska bli fast i ett boende utan i stället komma ut i samhället så fort som möjligt.

Staten betalar kommunerna för det med 1 900 kronor per barn och dygn.

Drygt 300 till Skövde

Skövde har sagt ja till att ta emot totalt 120 invandrare per år. Här ska de ensamkommande barnen och även dem som ordnar eget boende räknas in. Men de sistnämnda kan kommunen inte styra så förra året kom drygt 300 personer totalt.

– 120 har vi sagt ja till att ordna sysselsättning och boende för. Om en nyanländ får ja från en annan kommun men hellre vill flytta till Skövde, för att de kan bo hos släktingar här, så kan de göra det. I den gruppen är vi knappt inblandade alls.

Bostäder behövs

Om antalet invandrare till Sverige skulle öka mycket har Marie i dag svårt att svara på hur många fler Skövde kan säga ja till att ta ansvar för sysselsättning och boende för.

– Det är många faktorer som spelar in, bland annat bostadsfrågan.

Och just bostäder ser Marie som en av de stora utmaningarna, nationellt sett.

– Det handlar också om att de måste snabbt in i samhället och inte bli sittande i passivitet. Att vara aktiv, att lära sig svenska och att hitta ett sammanhang i väntan på jobb är viktigt.

Meningsfull tillvaro

– Det gäller också de asylsökande som lever i ovisshet. Även om man inte vet om man kan stanna eller inte så kan tillvaron bli meningsfull medan man är här.

I Skövde är det många människor som har hört av sig till integrationsenheten och vill hjälpa. När det gäller insamling av exempelvis kläder hänvisas de till kyrkorna, och de uppmuntras även att bli språkvänner.

Poppis med språkvän

– Det startade vi i somras och vi samverkar med Volontärstorget. Den som vill vara en språkvän får anmäla sig till oss och så matchar vi ihop folk med tanke på ålder, kön och intressen. Hur ofta de sedan ses är inget vi ställer krav på.

I Skövde har cirka 50 personer anmält att de vill vara en språkvän, och över 100 nyanlända vill ha en.

– Det har funkat bra och de får ett gemensamt utbyte av varandra.

Antalet vuxna och familjer som kommer som invandrare till Skövde varierar. Men ökningen de senaste åren av flyktingar som söker asyl i Sverige har inte inneburit någon ändring av Skövdes andel.

Ingen förändring nu

– Migrationsverket ser ingen ökad tendens just nu och det har inte gått ut någon information till kommunerna som innebär förändring för oss, säger Marie Blåder, avdelningschef inom sektor socialtjänst.

Det Skövde kommun ser en ökning av, särskilt sedan i somras, är ensamkommande barn. Sveriges kommuner får ett fördelningstal baserat på antalet invånare och i Skövdes avtal finns 22 platser för pojkar mellan 15 och 17 år.

Antalet gäller asylsökande och när en ungdom får uppehållstillstånd så tar man emot en ny asylsökande. Det handlar i praktiken om mellan 30 och 35 ungdomar per år.

Fler sedan i juli

– I juli fick vi information om att alla kommuner har fyllt sina fördelningstal så nu portioneras barnen ut. Hit kommer två eller tre i veckan sedan dess.

Barnen bor på HVB-hem (hem för vård och boende) med personal, hos släktingar eller i familjehem.

– Skövde var tidigt ute med egna HVB-hem och vi är bra rustade. På HVB-hemmen finns 33 platser och IVO har tillsynsansvaret. När det gäller släkting- eller familjehem hälsar vi på och följer noga upp hur de har det.

Ut i samhället

När vuxna eller familjer kommer till Sverige så har Migrationsverket ansvar för dem och de får bo på ett asylboende. Men man vill inte att de ensamkommande barnen ska bli fast i ett boende utan i stället komma ut i samhället så fort som möjligt.

Staten betalar kommunerna för det med 1 900 kronor per barn och dygn.

Drygt 300 till Skövde

Skövde har sagt ja till att ta emot totalt 120 invandrare per år. Här ska de ensamkommande barnen och även dem som ordnar eget boende räknas in. Men de sistnämnda kan kommunen inte styra så förra året kom drygt 300 personer totalt.

– 120 har vi sagt ja till att ordna sysselsättning och boende för. Om en nyanländ får ja från en annan kommun men hellre vill flytta till Skövde, för att de kan bo hos släktingar här, så kan de göra det. I den gruppen är vi knappt inblandade alls.

Bostäder behövs

Om antalet invandrare till Sverige skulle öka mycket har Marie i dag svårt att svara på hur många fler Skövde kan säga ja till att ta ansvar för sysselsättning och boende för.

– Det är många faktorer som spelar in, bland annat bostadsfrågan.

Och just bostäder ser Marie som en av de stora utmaningarna, nationellt sett.

– Det handlar också om att de måste snabbt in i samhället och inte bli sittande i passivitet. Att vara aktiv, att lära sig svenska och att hitta ett sammanhang i väntan på jobb är viktigt.

Meningsfull tillvaro

– Det gäller också de asylsökande som lever i ovisshet. Även om man inte vet om man kan stanna eller inte så kan tillvaron bli meningsfull medan man är här.

I Skövde är det många människor som har hört av sig till integrationsenheten och vill hjälpa. När det gäller insamling av exempelvis kläder hänvisas de till kyrkorna, och de uppmuntras även att bli språkvänner.

Poppis med språkvän

– Det startade vi i somras och vi samverkar med Volontärstorget. Den som vill vara en språkvän får anmäla sig till oss och så matchar vi ihop folk med tanke på ålder, kön och intressen. Hur ofta de sedan ses är inget vi ställer krav på.

I Skövde har cirka 50 personer anmält att de vill vara en språkvän, och över 100 nyanlända vill ha en.

– Det har funkat bra och de får ett gemensamt utbyte av varandra.