12 sep 2015 07:00

12 sep 2015 07:00

Framtiden oviss för Modegrillens ägare

Ännu ingen lösning för hotad grill

Deras levebröd sedan 16 år rycks undan när Regionens hus ska byggas på Modeparkeringen.
I maj nästa år ska Modegrillen jämnas med marken – utan att Skövde kommun hittills erbjudit någon kompensation.

– Det känns inte bra. Det här har varit vårt liv i 16 år, säger Camilla Brännhult, som tillsammans med sina föräldrar Lennart Brännhult och Ann-Britt Skarström drivit Modegrillen sedan 1999.

Det muntliga beskedet kom i våras, men sedan dess har det mest varit tyst från kommunens sida. Camilla Brännhult är besviken på hur informationen har skötts.

– Informationen har vi flera gånger fått via tidningen, säger hon.

Vill ha ny plats

De hade dialog med olika tjänstemän i ett tidigare skede, men nu ligger frågan främst hos samhällsbyggnadschefen Eva Darolf Linnros. Hon har uttalat att grillägarna inte verkat vara så intresserad av att hitta nya platser.

– Men det är fel. Vi vill gärna fortsätta någon annanstans om det går att hitta en bra plats, säger Camilla.

Trion säger samtidigt att de måste ta ställning till de stora investeringar det innebär att bygga upp en ny grill från noll.

Besittningsskydd?

Via branschorganisationen Svensk servicehandel har trion kopplat in en advokat som menar att grillägarna har besittningsskydd på grund av en felaktighet i arrendeavtalet.

– Vår tolkning av avtalet är fortfarande att vi kan säga upp dem, säger samhällsbyggnadschefen Eva Darolf Linnros.

På måndag hålls ett internt möte i Stadshuset där tjänstemännen ska diskutera Modefrågan. Eva Darolf säger att kommunen därefter kommer att lämna en skriftlig och formell uppsägning av avtalet under september eller oktober. Senast 31 maj 2016 ska grillen vara borta.

– De vill ju helst att Modegrillen ska vara på den platsen, men det är ingen option överhuvudtaget, säger hon.

Vill ha ett möte

Om kritiken mot bristande dialog säger Eva Darolf att parterna hade ett möte i juni, men att det därefter inte förekommit några samtal.

– De har ju själva valt att kommunicera via pressen och advokat, men nu är vårt mål att få till ett nytt möte med dem så fort vi kan. Vi har några alternativ som vi kan diskutera eller föra en dialog om. Mitt budskap är att vi ser positivt på att de vill driva grillen vidare, säger Darolf.

Känner stödet

Bland stamkunderna har Modegrillen ett starkt stöd.

– Det går inte att beskriva det stöd vi känner från kunderna. Det värmer i hjärtat, säger Camilla Brännhult.

– Det känns inte bra. Det här har varit vårt liv i 16 år, säger Camilla Brännhult, som tillsammans med sina föräldrar Lennart Brännhult och Ann-Britt Skarström drivit Modegrillen sedan 1999.

Det muntliga beskedet kom i våras, men sedan dess har det mest varit tyst från kommunens sida. Camilla Brännhult är besviken på hur informationen har skötts.

– Informationen har vi flera gånger fått via tidningen, säger hon.

Vill ha ny plats

De hade dialog med olika tjänstemän i ett tidigare skede, men nu ligger frågan främst hos samhällsbyggnadschefen Eva Darolf Linnros. Hon har uttalat att grillägarna inte verkat vara så intresserad av att hitta nya platser.

– Men det är fel. Vi vill gärna fortsätta någon annanstans om det går att hitta en bra plats, säger Camilla.

Trion säger samtidigt att de måste ta ställning till de stora investeringar det innebär att bygga upp en ny grill från noll.

Besittningsskydd?

Via branschorganisationen Svensk servicehandel har trion kopplat in en advokat som menar att grillägarna har besittningsskydd på grund av en felaktighet i arrendeavtalet.

– Vår tolkning av avtalet är fortfarande att vi kan säga upp dem, säger samhällsbyggnadschefen Eva Darolf Linnros.

På måndag hålls ett internt möte i Stadshuset där tjänstemännen ska diskutera Modefrågan. Eva Darolf säger att kommunen därefter kommer att lämna en skriftlig och formell uppsägning av avtalet under september eller oktober. Senast 31 maj 2016 ska grillen vara borta.

– De vill ju helst att Modegrillen ska vara på den platsen, men det är ingen option överhuvudtaget, säger hon.

Vill ha ett möte

Om kritiken mot bristande dialog säger Eva Darolf att parterna hade ett möte i juni, men att det därefter inte förekommit några samtal.

– De har ju själva valt att kommunicera via pressen och advokat, men nu är vårt mål att få till ett nytt möte med dem så fort vi kan. Vi har några alternativ som vi kan diskutera eller föra en dialog om. Mitt budskap är att vi ser positivt på att de vill driva grillen vidare, säger Darolf.

Känner stödet

Bland stamkunderna har Modegrillen ett starkt stöd.

– Det går inte att beskriva det stöd vi känner från kunderna. Det värmer i hjärtat, säger Camilla Brännhult.