12 sep 2015 12:54

12 sep 2015 17:38

Skövdepolitiker blev inte ny ordförande i SDU

Val av ny ordförande i SDU

Tobias Andersson, fullmäktigepolitiker i Skövde, blev inte ny ordförande i Sverigedemokraternas ungdomsförbund.
Istället föll rösterna på Jessica Ohlson – något som moderpartiet inte kommer acceptera.

Lördagens val av var ett viktigt ställningstagande i Sverigedemokraternas politik.

Efter att resultatet hade blivit känt skickade partistyrelsen ut ett pressmeddelande där de berättade att de helt kommer att bryta med det nuvarande ungdomsförbundet. Istället ska de starta upp en ny ungdomsverksamhet där de ideologiska skiljaktigheterna inte är lika stora.

I flera år har moderpartiet och ungdomsförbundet haft svårt att komma överens. De har olika åsikter i flera viktiga frågor och ungdomsförbundet har ofta haft en mer nationalistisk hållning.

Två kandidater

Valet av ordförande stod mellan ungdomsförbundets förslag, Jessica Ohlson och partiledningens förslag, Tobias Andersson.

Jessica Ohlsons politiska ställning liknar den som ungdomsledningen tidigare har haft. Tobias Andersson däremot vill försöka förbättra samarbetet mellan moderpartiet och ungdomsförbundet.

Röstades fram

Valet avgjordes under en kongress i Grebbestad. Jessica Ohlsons 44 röster mot Tobias Anderssons 38 röster gjorde att hon fick ta över ordförandeposten efter Gustaf Kasselstrand. En person som tidigare har uteslutits ur partiet.

Lördagens val av var ett viktigt ställningstagande i Sverigedemokraternas politik.

Efter att resultatet hade blivit känt skickade partistyrelsen ut ett pressmeddelande där de berättade att de helt kommer att bryta med det nuvarande ungdomsförbundet. Istället ska de starta upp en ny ungdomsverksamhet där de ideologiska skiljaktigheterna inte är lika stora.

I flera år har moderpartiet och ungdomsförbundet haft svårt att komma överens. De har olika åsikter i flera viktiga frågor och ungdomsförbundet har ofta haft en mer nationalistisk hållning.

Två kandidater

Valet av ordförande stod mellan ungdomsförbundets förslag, Jessica Ohlson och partiledningens förslag, Tobias Andersson.

Jessica Ohlsons politiska ställning liknar den som ungdomsledningen tidigare har haft. Tobias Andersson däremot vill försöka förbättra samarbetet mellan moderpartiet och ungdomsförbundet.

Röstades fram

Valet avgjordes under en kongress i Grebbestad. Jessica Ohlsons 44 röster mot Tobias Anderssons 38 röster gjorde att hon fick ta över ordförandeposten efter Gustaf Kasselstrand. En person som tidigare har uteslutits ur partiet.