14 sep 2015 06:00

14 sep 2015 06:00

Inga skyltar trots hårt drabbad väg

Många viltolyckor på vägen mellan Huseby och Värsås

Märkligt. Väg 194 mellan Huseby och Värsås är hårt drabbad av viltolyckor. Ändå finns här inga varningsskyltar eller viltstaket.
– Det är märkligt, säger Anders Trygg, samordnare för trafikeftersök.

Trots att sträckan är särskilt hårt drabbad av viltolyckor finns här inga varningsskyltar för vilt och inte heller viltstaket.

– Det är faktiskt märkligt att det inte finns några skyltar här. Det mest effektiva vore provisoriska skyltar. Det blir mer av en aha-upplevelse för förarna. Skyltar som har suttit på samma plats i 10–15 år ser man inte längre om man åker vägen ofta, säger Anders Trygg, samordnare för trafikeftersök.

– De senaste fyra åren har vi 27 inrapporterade älgolyckor på den här sträckan. Mellan 2010 och 2015 har det inträffat 87 rådjursolyckor. Det är väldigt många olyckor och just den här vägen sticker ut.

När vi kör sträckan pekar Anders ut särskilda ställen där man som bilförare ska vara särskilt uppmärksam, och han förklarar också vad det är som gör att älgar och rådjur finns just där.

– Odlingslandskapet drar till sig vilt, särskilt raps och havre är attraktivt för älgar. De går dit där maten finns. Som bilförare tänker man kanske att älgarna finns i skogen och inte där det är öppna fält. Men den här tiden på året är det tvärtom.

Typiskt ställe

– Det här stället är typiskt, säger Anders och pekar på en dunge nära Gammalstorp, några hundra meter mot Skövdehållet.

– Här har vi ett fält med spannmål, vi har ett vattendrag och några träd där de kan gömma sig. Dessutom finns det skog på andra sidan åkern. Här ska man vara uppmärksam.

Vilt rör sig mest i gryning och skymning, och de kan vara svåra att upptäcka. Men naturen kan ge goda ledtrådar till var de finns. Efter skördetiden flyttar sig viltet in i skogen där de hittar mat under vintern.

– Generellt sett följer djuren vattendragen och när man passerar genom skog ska man vara extra uppmärksam vid gränsland och brytpunkter. Exempelvis gränsen mellan hygge och storskog eller ungskog.

Anders menar att alla kan påverka Trafikverket att sätta upp nya skyltar, om man känner till något särskilt drabbat ställe. Trafikverket är även en samarbetspart i Nationella viltolycksrådet, ett nationellt samarbetsorgan som arbetar med frågor inom viltolycksproblematiken.

Måste anmäla olycka

Anders jobbar på Manpower som distriktssäljare för Skaraborg, men samordnar även eftersök av vilt som skadats i olyckor.

– Alla viltolyckor måste polisanmälas och polisen kontaktar sedan oss. Vi är 19 jägare eller kontaktpersoner i Skövde.

Tomas Bergbom, åtgärdsplanerare på Trafikverket region väst, menar att verket till stor del förlitar sig på andra när det gäller placering av skyltar.

– Polisen eller eftersöksjägarna kan kontakta vår underhållsentreprenör. Den lokala kunskapen är ofta mycket bra.

Trots att sträckan är särskilt hårt drabbad av viltolyckor finns här inga varningsskyltar för vilt och inte heller viltstaket.

– Det är faktiskt märkligt att det inte finns några skyltar här. Det mest effektiva vore provisoriska skyltar. Det blir mer av en aha-upplevelse för förarna. Skyltar som har suttit på samma plats i 10–15 år ser man inte längre om man åker vägen ofta, säger Anders Trygg, samordnare för trafikeftersök.

– De senaste fyra åren har vi 27 inrapporterade älgolyckor på den här sträckan. Mellan 2010 och 2015 har det inträffat 87 rådjursolyckor. Det är väldigt många olyckor och just den här vägen sticker ut.

När vi kör sträckan pekar Anders ut särskilda ställen där man som bilförare ska vara särskilt uppmärksam, och han förklarar också vad det är som gör att älgar och rådjur finns just där.

– Odlingslandskapet drar till sig vilt, särskilt raps och havre är attraktivt för älgar. De går dit där maten finns. Som bilförare tänker man kanske att älgarna finns i skogen och inte där det är öppna fält. Men den här tiden på året är det tvärtom.

Typiskt ställe

– Det här stället är typiskt, säger Anders och pekar på en dunge nära Gammalstorp, några hundra meter mot Skövdehållet.

– Här har vi ett fält med spannmål, vi har ett vattendrag och några träd där de kan gömma sig. Dessutom finns det skog på andra sidan åkern. Här ska man vara uppmärksam.

Vilt rör sig mest i gryning och skymning, och de kan vara svåra att upptäcka. Men naturen kan ge goda ledtrådar till var de finns. Efter skördetiden flyttar sig viltet in i skogen där de hittar mat under vintern.

– Generellt sett följer djuren vattendragen och när man passerar genom skog ska man vara extra uppmärksam vid gränsland och brytpunkter. Exempelvis gränsen mellan hygge och storskog eller ungskog.

Anders menar att alla kan påverka Trafikverket att sätta upp nya skyltar, om man känner till något särskilt drabbat ställe. Trafikverket är även en samarbetspart i Nationella viltolycksrådet, ett nationellt samarbetsorgan som arbetar med frågor inom viltolycksproblematiken.

Måste anmäla olycka

Anders jobbar på Manpower som distriktssäljare för Skaraborg, men samordnar även eftersök av vilt som skadats i olyckor.

– Alla viltolyckor måste polisanmälas och polisen kontaktar sedan oss. Vi är 19 jägare eller kontaktpersoner i Skövde.

Tomas Bergbom, åtgärdsplanerare på Trafikverket region väst, menar att verket till stor del förlitar sig på andra när det gäller placering av skyltar.

– Polisen eller eftersöksjägarna kan kontakta vår underhållsentreprenör. Den lokala kunskapen är ofta mycket bra.