14 sep 2015 11:24

14 sep 2015 11:53

Sovande man friades för våldtäkt - igen

En man som åtalats för våldtäkt på en sovande kvinna hävdade att han gjort det i sömnen – och friades av tingsrätten. Hovrätten gör nu samma bedömning.

Tidigare i år utsattes en kvinna för ett sexuellt övergrepp. Åklagaren åtalade en man hemmahörande i Hjo misstänkt för våldtäkt och hävdade att han utnyttjat kvinnan då hon sov. Mannen själv förnekade brott och hävdade att han saknat uppsåt. Hans förklaring har i stället varit att han gick i sömnen.

Vid rättegången i tingsrätten i Skövde hördes en professor angående somnambulism, varianten sexsomni och om mannen faktiskt kan ha utfört den sexuella gärningen i ett sexsomnistiskt tillstånd.

Tingsrätten konstaterade i sin dom att mannen hade utnyttjat kvinnan som på grund av sömn befann sig i en särskilt utsatt situation. Men även om professorn under rättegången bedömde sannolikheten som låg för att mannen skulle begått övergreppet i sömnen som låg, så ansåg domstolen att det inte var helt osannolikt att det gått till just så. Omständigheterna i övrigt uteslöt heller inte detta, sade tingsrätten i domen.

Åtalet mot mannen ogillades därför.

Åklagaren, som ansåg att mannen skulle dömas till fängelse för våldtäkt överklagade den friande domen till hovrätten. I överklagandet förtydligade åklagaren att professorn som vittnat sagt att sannolikheten för att mannen har utfört handlingen i sömnen bedöms som låg. Åklagaren framförde i stället att en betydligt troligare anledning till att händelsen inträffade var att mannen på grund av egen berusning utnyttjade det förhållande att kvinnan sov och därför inte kunnat freda sig.

Även den utsatta kvinnan överklagade domen.

I slutet på augusti höll Göta hovrätt förhandling i målet och på måndagen meddelade domstolen att en enig hovrätt fastställer tingsrättens friande dom.

Hovrätten säger bland annat att även om det finns uppgifter som talar mot att mannen har agerat i ett sovande tillstånd är dessa uppgifter inte så entydiga att det genom dem kan anses ställt utom rimligt tvivel att han agerat i ett medvetet tillstånd.

Tidigare i år utsattes en kvinna för ett sexuellt övergrepp. Åklagaren åtalade en man hemmahörande i Hjo misstänkt för våldtäkt och hävdade att han utnyttjat kvinnan då hon sov. Mannen själv förnekade brott och hävdade att han saknat uppsåt. Hans förklaring har i stället varit att han gick i sömnen.

Vid rättegången i tingsrätten i Skövde hördes en professor angående somnambulism, varianten sexsomni och om mannen faktiskt kan ha utfört den sexuella gärningen i ett sexsomnistiskt tillstånd.

Tingsrätten konstaterade i sin dom att mannen hade utnyttjat kvinnan som på grund av sömn befann sig i en särskilt utsatt situation. Men även om professorn under rättegången bedömde sannolikheten som låg för att mannen skulle begått övergreppet i sömnen som låg, så ansåg domstolen att det inte var helt osannolikt att det gått till just så. Omständigheterna i övrigt uteslöt heller inte detta, sade tingsrätten i domen.

Åtalet mot mannen ogillades därför.

Åklagaren, som ansåg att mannen skulle dömas till fängelse för våldtäkt överklagade den friande domen till hovrätten. I överklagandet förtydligade åklagaren att professorn som vittnat sagt att sannolikheten för att mannen har utfört handlingen i sömnen bedöms som låg. Åklagaren framförde i stället att en betydligt troligare anledning till att händelsen inträffade var att mannen på grund av egen berusning utnyttjade det förhållande att kvinnan sov och därför inte kunnat freda sig.

Även den utsatta kvinnan överklagade domen.

I slutet på augusti höll Göta hovrätt förhandling i målet och på måndagen meddelade domstolen att en enig hovrätt fastställer tingsrättens friande dom.

Hovrätten säger bland annat att även om det finns uppgifter som talar mot att mannen har agerat i ett sovande tillstånd är dessa uppgifter inte så entydiga att det genom dem kan anses ställt utom rimligt tvivel att han agerat i ett medvetet tillstånd.