15 sep 2015 21:00

15 sep 2015 21:00

Företagande ska integrera

Under tre år får Almi Väst 1,2 miljoner extra per år för att fler personer med invandrarbakgrund ska starta egna företag.

Den nuvarande flyktingsituationen har aktualiserat frågan om entreprenörskap som integration ytterligare, enligt Sara Wallin, VD på Almi Väst.

– Jag tror det här är en avgörande fråga för om vi ska få de personer som nu kommer till Sverige ut i sysselsättning. Öppna våra hjärtan och skaffa bostäder är bra. Men de måste ut i sysselsättning för att integreras.

Almi Väst jobbar med rådgivning och finansiering av ideer som de bedömer kan bli bärkraftiga företag. I våras startade de telefonlinjen First Line på persiska och arabiska. Almi Väst märker främst ett ökat tryck från storstadsregionerna och telefonlinjen ska utökas.

Vart åttonde småföretag drivs idag av en person med utländsk bakgrund. Bland företagare, 30 år eller yngre, drivs en femtedel av företagen av personer med utländsk bakgrund.

Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare

Den nuvarande flyktingsituationen har aktualiserat frågan om entreprenörskap som integration ytterligare, enligt Sara Wallin, VD på Almi Väst.

– Jag tror det här är en avgörande fråga för om vi ska få de personer som nu kommer till Sverige ut i sysselsättning. Öppna våra hjärtan och skaffa bostäder är bra. Men de måste ut i sysselsättning för att integreras.

Almi Väst jobbar med rådgivning och finansiering av ideer som de bedömer kan bli bärkraftiga företag. I våras startade de telefonlinjen First Line på persiska och arabiska. Almi Väst märker främst ett ökat tryck från storstadsregionerna och telefonlinjen ska utökas.

Vart åttonde småföretag drivs idag av en person med utländsk bakgrund. Bland företagare, 30 år eller yngre, drivs en femtedel av företagen av personer med utländsk bakgrund.

Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare

  • Rikard Jansson