16 sep 2015 10:34

16 sep 2015 10:34

Planerar för nya program

SKÖVDE: Högskolan vill utöka på sjuksköterske- och ingenjörssidan

Det finns planer på att starta fyra nya program på Högskolan i Skövde. Två av dem är specialistsjuksköterska.

Allt sedan Högskolan i Skövde fick tillbaka sjuksköterskeutbildningen 2010 efter dråpslaget 2008 då kvaliteten inte godkändes av Högskoleverket, har man ökat antalet utbildningsprogram.

I dag har högskolan sjuksköterskeprogrammet plus fyra magisterutbildningar inom vård, bland annat barnmorska och skolsköterska.

Beslut kommer senare

Nu finns planer på att starta ytterligare två utbildningar till specialistsjuksköterska och det är med inriktning äldrevård samt diabetesvård.

Man planerar även två ingenjörsprogram, högskoleingenjör samt automationsingenjör.

Inga beslut är dock fattade och det som återstår är att fakultetsnämnden ska titta på upplägget. Nämnden fattar ett beslut om de ska föreslå rektor att inrätta programmen eller inte. Och till sist är det upp till rektor Sigbritt Karlsson att fatta ett slutgiltigt beslut.

Allt sedan Högskolan i Skövde fick tillbaka sjuksköterskeutbildningen 2010 efter dråpslaget 2008 då kvaliteten inte godkändes av Högskoleverket, har man ökat antalet utbildningsprogram.

I dag har högskolan sjuksköterskeprogrammet plus fyra magisterutbildningar inom vård, bland annat barnmorska och skolsköterska.

Beslut kommer senare

Nu finns planer på att starta ytterligare två utbildningar till specialistsjuksköterska och det är med inriktning äldrevård samt diabetesvård.

Man planerar även två ingenjörsprogram, högskoleingenjör samt automationsingenjör.

Inga beslut är dock fattade och det som återstår är att fakultetsnämnden ska titta på upplägget. Nämnden fattar ett beslut om de ska föreslå rektor att inrätta programmen eller inte. Och till sist är det upp till rektor Sigbritt Karlsson att fatta ett slutgiltigt beslut.