16 sep 2015 22:00

16 sep 2015 22:00

Självkänsla gör barn mindre sårbara

Hur ska man ge sitt barn de bästa förutsättningarna att växa upp? Att bygga en sund självkänsla är centralt, menar Linda Ovesson under sin föreläsning i Kyrkans hus.

Linda är utbildad seminarie- och familjehandledare med lärarbakgrund och har jobbat flera år med barn och ungdomar.

Det var när hon kom i kontakt med Jesper Juul som skrivit boken ”Ditt kompetenta barn” som hon fick upp ögonen för ett nytt förhållningssätt.

”En tredje metod”

Hon gav en kort bakgrund där hon tog upp två klassiska metoder som många tidigare utgått från under åren, det auktoritära och den fria uppfostran.

– En ny föräldrageneration ville testa nåogt nytt, men det visade sig att fri uppfostran heller inte var bra för självkänslan. Det behövs ett tredje förhållningssätt.

I stället för att fokusera på prestation kan man bekräfta barnet så att självkänslan växer: Att barnet blir sett och får ord på sin upplevelse. (Till exempel att bekräfta att det både kan vara spännande och läskigt när man ska göra något nytt.)

Här skiljde hon på självkänsla och självförtroende.

– Självkänslan spiller inte över på självförtroendet. Däremot om man har hög självkänsla brukar dåligt självförtroende inte vara något problem.

– Med högre självkänsla är vi mindre sårbara och styrbara.

Situationer där en god självkänsla verkar stärkande kan vara anhörigs dödsfall, mobbing eller flytt- och förändringar i stort.

Linda Ovesson passade också på att marknadsföra två böcker som hon blivit inspirerad av: ”Med känsla för barns självkänsla” och ”Ditt kompetenta barn”.

Inspirationsföreläsningen arrangerades av Svenska kyrkan, Rädda barnen och studiefrämjandet och hade ett 100-tal åhörare.

Linda är utbildad seminarie- och familjehandledare med lärarbakgrund och har jobbat flera år med barn och ungdomar.

Det var när hon kom i kontakt med Jesper Juul som skrivit boken ”Ditt kompetenta barn” som hon fick upp ögonen för ett nytt förhållningssätt.

”En tredje metod”

Hon gav en kort bakgrund där hon tog upp två klassiska metoder som många tidigare utgått från under åren, det auktoritära och den fria uppfostran.

– En ny föräldrageneration ville testa nåogt nytt, men det visade sig att fri uppfostran heller inte var bra för självkänslan. Det behövs ett tredje förhållningssätt.

I stället för att fokusera på prestation kan man bekräfta barnet så att självkänslan växer: Att barnet blir sett och får ord på sin upplevelse. (Till exempel att bekräfta att det både kan vara spännande och läskigt när man ska göra något nytt.)

Här skiljde hon på självkänsla och självförtroende.

– Självkänslan spiller inte över på självförtroendet. Däremot om man har hög självkänsla brukar dåligt självförtroende inte vara något problem.

– Med högre självkänsla är vi mindre sårbara och styrbara.

Situationer där en god självkänsla verkar stärkande kan vara anhörigs dödsfall, mobbing eller flytt- och förändringar i stort.

Linda Ovesson passade också på att marknadsföra två böcker som hon blivit inspirerad av: ”Med känsla för barns självkänsla” och ”Ditt kompetenta barn”.

Inspirationsföreläsningen arrangerades av Svenska kyrkan, Rädda barnen och studiefrämjandet och hade ett 100-tal åhörare.

  • Rikard Jansson

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.